DT News - Netherlands - Lichte ontevredenheid ondanks lagere regeldruk

Search Dental Tribune

Lichte ontevredenheid ondanks lagere regeldruk

(foto: Fotosearch)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 16 oktober 2019

Bewaar

UTRECHT – Tandartsen hebben het afgelopen halfjaar iets minder regeldruk ervaren en zijn iets minder tijd kwijt geweest aan regels. Desondanks zijn ze ontevreden over de voortgang. Dat blijkt uit de (Ont)Regel Monitor 2019.

De (Ont)Regel Monitor is in opdracht van VvAA ontwikkeld om de ervaren regeldruk en invloed daarvan op de mentale energie van zorgprofessionals op wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart te brengen. In 2019 zijn twee metingen uitgevoerd: de basismeting (n=6.644) tussen december 2018 en februari 2019 en de middenmeting (n=4.810) in juli en augustus 2019.

Over het afgelopen halfjaar blijkt de ervaren regeldruk licht te zijn afgenomen. Opvallend is een zichtbare verschuiving van toezichthouder en wetgeving naar zorgverzekeraar als belangrijkste bron van regeldruk. Tandartsen zijn meer bekend met (Ont)Regel de Zorg en voelen zich erdoor gesteund. Tegelijkertijd blijkt dat ze ontevreden zijn over de voortgang en er minder vertrouwen in hebben. Het feit dat slechts 1% aangeeft merkbare veranderingen waar te nemen, heeft hier mogelijk mee te maken.

Dat zorgverleners op de werkvloer nog te weinig merken van de verminderde regeldruk in de zorg, schrijft ook minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma (Ont)regel de Zorg. De Jonge stelt zeer gemotiveerd te zijn “om […] onze gezamenlijke strijd tegen dit veelkoppige monster voort te zetten.” Ook volgens KNMT-voorzitter Wolter Brands is er nog werk aan de winkel. “Daarom blijven wij hard trekken aan de negen punten uit de schrap- en verbeteragenda voor de mondzorg die we eerder dit jaar met onze leden en belanghebbenden zoals zorgverzekeraars en toezichthouders hebben opgesteld.” Een van de eerste punten die de KNMT concreet doorvoert, is het versimpelen van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

(bron: VvAA, KNMT)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement