Lagere inkomens, slechtere mondgezondheid

Search Dental Tribune

Lagere inkomens, slechtere mondgezondheid

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Foto: (Canva/89Stocker)
Dental Tribune Netherlands

Dental Tribune Netherlands

di. 6 december 2022

save

UTRECHT Mensen met een lager inkomen* waren in 2020 en 2021 minder vaak positief over de gezondheid van hun tanden en tandvlees dan mensen met een hoger inkomen. Dat blijkt uit nieuwe analyses van de Gezondheidsenquêtes van 2020 en 2021.

Op basis van een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn in de enquête vragen gesteld over onder andere mondgezondheid en tandartsbezoek. Aan volwassenen is ook gevraagd hoe ze voor zorg zijn verzekerd.

De meeste respondenten ervaarden hun mondgezondheid als goed. 71 procent gaf het oordeel goed of zeer goed, 23 procent antwoordde met ‘gaat wel’ en 6 procent vond de gezondheid van tanden en tandvlees slecht of zeer slecht. Mensen met een lager inkomen beoordeelden hun mondgezondheid minder vaak als goed of zeer goed dan mensen met een hoger inkomen: 62 procent in de laagste kwintielgroep tegen 76 procent in de hoogste.

Mensen met lagere inkomens gaven aan dat ze per jaar minder naar de tandarts gaan. Van deze groep was ongeveer 70 procent bij de tandarts geweest in het jaar van de enquête, tegen 87 procent van de mensen met hogere inkomens. Het tandartsbezoek was het hoogst onder mensen met een aanvullende verzekering en een goede of zeer goede mondgezondheid (89 procent). Mensen met een (zeer) slechte mondgezondheid zonder aanvullende tandartsverzekering gingen het minst vaak naar de tandarts (35 procent).

In de cijfers was ook een verschil tussen vrouwen en mannen te zien. Vrouwen zijn iets vaker positief over hun mondgezondheid dan mannen en iets meer vrouwen dan mannen zeggen in het afgelopen jaar naar de tandarts te zijn geweest.

*Personen zijn verdeeld over kwintielgroepen. Tot het eerste kwintiel behoren de 20 procent huishoudens met de laagste inkomens en tot het vijfde kwintiel de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens. De ‘lagere’ en ‘hogere’ inkomens zijn respectievelijk de laagste twee kwintielen en de hoogste drie kwintielen.

Bron: CBS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement