Patiënten met prothese hoger risico op ondervoeding

Search Dental Tribune

Patiënten met prothese hoger risico op ondervoeding

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/FernandoPodolski)
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

ma. 27 juni 2022

save

UTRECHT – Patiënten met een volledige of gedeeltelijke prothese lopen een hoger risico op ondervoeding, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Indianapolis en het Regenstrief Instituut. Het is het eerste onderzoek dat gegevens uit medische patiëntendossiers koppelt aan tandheelkundige dossiers om het voedingsniveau van patiënten te bepalen. Het artikel is afgelopen maart gepubliceerd in het Journal of Prosthodontics.

Het percentage volwassenen met ontbrekende elementen daalt al sinds de jaren zeventig, maar door de toenemende levensverwachting blijft volledige tandenloosheid een relevant probleem in de toekomst. Op dit moment heeft 22 procent van de volwassenen een volledig of gedeeltelijk kunstgebit. In 2050 zullen er volgens cijfers van het CBS twee tot drie keer zoveel 80-plussers zijn vergeleken met nu. Dit is de populatie waaronder veel patiënten met een kunstgebit voorkomen.

De onderzoekers voerden een retrospectieve studie uit onder zo’n 10.000 patiënten, waarvan ruim 3.000 patiënten een kunstgebit droegen en bijna 7.000 patiënten tot de controlegroep behoorden. Ze verzamelden labwaardes over de voedingsstatus van de patiënten, zoals creatinine en albumine, twee jaar voordat ze een prothese kregen en twee jaar nadat de prothese was aangemeten. Deze gegevens vergeleken ze met elkaar en ook met de labwaardes van de controlegroep zonder kunstgebit.

De resultaten van het onderzoek bevestigen eerder onderzoek naar het verband tussen het dragen van een kunstgebit en ondervoeding. Het serum albumine, calcium en de hoeveelheid eiwit was lager onder kunstgebitdragers vergeleken met de controlegroep. Ook verslechterde de voedingsstatus bij patiënten na het plaatsen van het kunstgebit vergeleken met ervoor. Dr. Thyvalikakath, betrokken bij het onderzoek, geeft aan dat de nieuwe gegevens beter generaliseerbaar zijn door het includeren van een grote groep patiënten. “Een andere kwaliteit van deze studie is dat we ondervoeding twee jaar lang hebben gevolgd, in plaats van gedurende bijvoorbeeld zes maanden zoals in eerdere studies,” aldus Thyvalikakath.

Wat heeft dit voor implicaties voor tandartsen? Het laat vooral zien wat voor rol tandartsen kunnen spelen om de algemene gezondheid van patiënten te bevorderen, door bijvoorbeeld advies te geven over voeding. Thyvalikakath: “Bij het plaatsen van een kunstgebit is het belangrijk om informatie over voeding te geven. Daarnaast kan een tandarts patiënten op het hart drukken om terug te komen als ze moeilijkheden krijgen met eten, pijn hebben of als een prothese niet goed past.”

Het artikel, getiteld ‘Nutritional Assessment of Denture Wearers Using Matched Electronic Dental-Health Record Data’, verscheen op 23 maart in het Journal of Prosthodontics.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement