Dental Tribune Netherlands

Nieuwe classificaties voor herkennen van pijn

March 17, 2020

AMSTERDAM – In het tijdschrift Cephalalgia werd begin dit jaar de International Classification of Orofacial Pain (ICOP) gepubliceerd. De ICOP-classificatie geeft een samenhangend overzicht van de kenmerken van alle orofaciale pijn. De classificatie is mede afgeleid uit de International Association for the Study of Pain (ISAP).

Orofaciale pijn wordt in de ICOP-classificatie onderscheiden in dentale pijn (pulpa, periodontaal en gingivaal) en niet-dentale pijn (kaakgewricht, speekselstoornissen en kaakspieren). Dit moet de gouden standaard worden voor de behandelaar om pijn te herkennen en classificeren. Daarmee zou het gemakkelijker moeten worden om risicofactoren in kaart te brengen bij patiënten met complexe problematiek. Over de nieuwe classificatie werd uitgebreid gesproken op het congres Pijn2020 in de Amsterdamse RAI op 7 februari, dat Bureau Kalker had georganiseerd, en waar bijna zeshonderd mensen op af waren gekomen.

Op het congres ging het ook over de relatie van tandheelkundige problemen met slaapstoornissen en met hoofdpijn, het nieuwe G-hoofdstuk over gnathologie, napijn bij endo’s en traumata bij spoedeisende hulp. Het gaat er voor de tandarts vooral om de diverse problematiek te herkennen en diagnosticeren en om te bepalen of de behandeling in de algemene praktijk kan plaatsvinden of dat verwijzing naar een andere zorgverlener of multidisciplinair team noodzakelijk is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International