Dental Tribune Netherlands

Nieuwe wijn in oude zakken?

(foto: 123RF/oleandra)
By Arie Riem
June 17, 2020

In deze bijdrage reageert Arie Riem, namens Stichting De Nieuwe Tandarts en Kinderkliniek TandInzicht, op de bijdrage van René Gruythuysen en vertelt meer over het concept De Nieuwe Tandarts.

Eigenlijk hoop ik dat iedereen blij is met een initiatief dat een platform wil zijn voor positieve voorbeelden van meer preventie en minder curatie in de mondzorg. Meneer Gruythuysen, ook u liep eens een dag met mij mee om te zien “wat er echt gebeurt in de verwijspraktijk”. U vraagt om cijfers van narcosebehandelingen in onze verwijspraktijk. Die staan in de jaarverslagen en visitatieverslagen van Kinderkliniek TandInZicht. In 2015 werd 43,6% van de kinderen na een intake vervolgens onder narcose behandeld, in 2019 lag dit percentage op 36,2%. Graag zien wij dit percentage nog verder dalen, immers als ‘pe’dodo’ntoloog’ willen we onszelf graag overbodig maken.

 

In onze verwijspraktijk doen we veel aan kindvriendelijke mondzorg en merkten we de afgelopen jaren óók dat we vaak reeds ‘te laat’ zijn om kinderen nog uit narcose te houden. Daarom willen we het concept ‘kindvriendelijke mondzorg’ meer bekendheid geven onder de mondzorgverleners in de algemene praktijk. Met deze methodiek kan de meest voorkomende ziekte cariës voorkomen worden of gestabiliseerd en hopen wij dat curatieve zorg minder nodig zal zijn.

 

Het zijn van De Nieuwe Tandarts is dus niet zozeer een keurmerk dat wij onszelf graag toebedelen maar meer een concept dat we graag onder de aandacht brengen om als tandheelkundig Nederland te kunnen werken aan wat we allemaal willen: gezonde monden met zo min mogelijk ingrijpen. Gelukkig lukt het veel praktijken om mondzorg te verlenen die leed, lijden en nood voorkomt. Díe voorbeelden wil Stichting De Nieuwe Tandarts de bühne geven, omdat we er in geloven dat juist met alles dat er al is, zoals u zo goed aangeeft in uw brief (Ivoren Kruis, et cetera), we wel degelijk kunnen zorgen voor duurzame mondgezondheid bij jeugd, jongvolwassenen en ouderen, zonder onnodige (be-)handelingen.

 

‘De Nieuwe Tandarts’ is nu slechts de naam van een congres. Een Nieuwe Tandarts leert zo veel mogelijk over wat hij kan doen om een mond een leven lang gezond te houden. Een leven lang leren van – en mét elkaar.

 

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International