Dental Tribune Netherlands

Nieuwe forensische tandentest maakt leeftijdsbepaling preciezer dan ooit

By Dental Tribune International
September 23, 2015

LEUVEN, BELGIË – Op DNA gebaseerde leeftijdsbepaling is steeds belangrijker geworden, zowel in de forensische wetenschap als in strafrechtzaken en ook in asielprocedures. Biomedische wetenschappers van de Koninklijke Universiteit Leuven hebben een nieuwe test op basis van DNA-methylatiemarkeranalyse ontwikkeld, die een nog preciezere individuele leeftijdsbepaling mogelijk maakt dan eerdere methoden.

Menselijk weefsel en organen veranderen met het ouder worden, net als het DNA. Om die tekenen van veroudering in het menselijk DNA te interpreteren, onderzochten de Belgische wetenschappers 206 bloedmonsters van zowel overleden als nog levende individuen, en daarnaast 29 gebitselementen van verschillende individuen in de leeftijd tussen 19 en 70.
“Het gedrag van onze organen en ons weefsel hangt af van de specifieke genen die geactiveerd worden. Wanneer we ouder worden, worden sommige genen actief, terwijl andere genen inactief worden. Dit proces wordt voor een deel gereguleerd door methylatie, waarbij methylgroepen toegevoegd worden aan ons DNA. Op specifieke locaties worden genen met hoge methylatieniveaus gedeactiveerd,” aldus prof. dr. Bram Bekaert van de afdeling Forensische Biomedische Wetenschappen van de KU Leuven.
Op basis van een set van vier leeftijdgerelateerde DNA-methylatiemarkers waren Bekaert en zijn collega’s in staat om de individuele leeftijd met grote precisie te bepalen. In de laatste analyse konden zij de leeftijd bepalen met een foutmarge van 3,75 jaar voor bloedmonsters en 4,86 jaar voor gebitselementen. Bovendien lieten de bevindingen geen verschil in precisie zien tussen monsters verkregen van ofwel levende ofwel overlevende personen, noch van mannelijke of vrouwelijke individuen.
De nieuwe techniek zou nuttig kunnen zijn in de context van strafechtelijk onderzoek, waarin exacte leeftijdsbepaling helpt om criminelen en ongeïdentificeerde lichamen te identificeren.
Het onderzoek, getiteld ‘Improved age determination of blood and teeth samples using a selected set of DNA methylation markers’, werd gepubliceerd op 17 augustus in Epigenetics.

(Bron: Dental Tribune International)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International