Nieuwe registratienorm KRT

Search Dental Tribune

Nieuwe registratienorm KRT

Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 16 december 2020

Bewaar

UTRECHT - Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe KRT-registratienorm. Deelnemende KRT-tandartsen moeten dan in vijf jaar minimaal 120 uur besteden aan deskundigheidsbevordering. Wie boven de 180 uur komt, krijgt een bijzondere vermelding in het openbaar register. Deze bijzondere vermelding komt ook toe aan alle deelnemers die al aan de huidige registratienorm voldoen.

De nieuwe norm maakt onderscheid in:

  • patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening (vakinhoudelijk, 40%);
  • de context van de beroepsuitoefening (algemeen, 20%);
  • reflectie op de beroepsuitoefening (reflectie, 20%).
    Bij reflectie kan men nu kiezen voor praktijkvisitatie en/of de patiëntenquête.

De nieuwe registratienorm past volgens het KRT beter bij deze tijd en de manier waarop men binnen de professie vorm wil geven aan deskundigheidsbevordering. Het KRT anticipeert met de nieuwe norm ook op de te verwachten normstelling door de overheid in de Wet BIG II. De nieuwe norm komt verder tegemoet aan de wens van tandartsen om meer keuzevrijheid te hebben dan met de oude norm uit 2012.

Het KRT geeft aan dat de introductie van de nieuwe registratienorm geen invloed heeft op de herregistratieverplichting die is uitgesteld als gevolg van COVID-19.

De nieuwe norm en bijbehorende reglementen zijn te vinden via de KRT-website: nieuwe registratienorm 2021.

(bron: Kwaliteitsregister Tandartsen)

One thought on “Nieuwe registratienorm KRT

  1. A. Nusink says:

    Dit zal er waarschijnlijk toe leiden, dat er nog meer beunhazen en zakkenvullers in deze professie terechtkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement