Nieuwe KIMO-praktijkrichtlijnen gepland

Search Dental Tribune

Nieuwe KIMO-praktijkrichtlijnen gepland

Foto: (Canva/Pexels)
Dental Tribune Netherlands

Dental Tribune Netherlands

wo. 15 maart 2023

Bewaar

UTRECHT – KIMO, het Kennisinstituut Mondzorg, heeft in september 2022 de meerjarenagenda voor 2023-2026 gepresenteerd. Verschillende mondzorgverleners hebben suggesties aangedragen voor onderwerpen om centraal te stellen, en op basis van deze input zijn er tien onderwerpen naar voren gebracht. Aan de hand van deze onderwerpen zullen klinische praktijkrichtlijnen worden opgesteld.

Een klinische praktijkrichtlijn is een richtlijn die mondzorgverleners ondersteunt bij het nemen van beslissingen in complexe en specifieke situaties. Er komen richtlijnen voor de volgende onderwerpen:

  1. indicatiestelling en behandeling tanderosie/gebitsslijtage;
  2. behandeling patiënten met kanker;
  3. behandeling kaasmolaren;
  4. hoe te handelen bij onbegrepen pijn;
  5. uitvoering periodiek mondonderzoek (PMO);
  6. bepaling frequentie van bitewings en solo-opnamen;
  7. opstellen en uitvoeren levensloopbestendig mondzorgplan;
  8. hoe te handelen bij tandletsel/dentaal trauma;
  9. behandeling met directe versus indirecte restauraties en
  10. indicatiestelling temporomandibulaire dysfunctie (TMD).

Het KIMO is van plan om richtlijnen vijf jaar na ontwikkeling te herzien, om ze actueel en relevant te houden. Binnen het KIMO is de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de richtlijnen. De nieuwe richtlijnen komen er in de bovengenoemde volgorde.

Meer informatie over de richtlijnen en het ontwikkelproces is te vinden op: https://www.hetkimo.nl/nieuws/nieuw-richtlijnenprogramma-kimo-van-start/.

(bron: KIMO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement