Dental Tribune Netherlands

Lustrumcongres: Beeld van belang

By Imelda van de Wardt
May 14, 2019

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT) bestaat 115 jaar. Dat wordt gevierd met een lustrumcongres op vrijdag 14 juni. Dental Tribune ging in gesprek met prof. dr. Eddy Becking, spreker op het congres.

Om haar 115-jarige bestaan te vieren, organiseert de NWVT op vrijdag 14 juni een lustrumcongres, met het thema ‘Beeld van belang’. “Beeldvorming is heel belangrijk in de tandheelkunde. Denk aan het maken van röntgenfoto’s, maar ook aan het aangezicht van de patiënt,” vertelt De Bakker-Ruige, voorzitter van de NWVT. In het congres komen drie sprekers, vijf workshops en een entertainmentprogramma aan bod. Eén van de sprekers is MKA-chirurg prof. dr. Eddy Becking, die alvast een vooruitblik geeft op zijn voordracht en het congres als geheel. “Ik wil de tandarts bijpraten over de mogelijkheden van kaakstandcorrecties, ofwel orthognatische chirurgie. Er zijn ontwikkelingen binnen de kaakchirurgie en orthodontie gaande die zich niet actief aan het beeld van de algemeen practicus opdringen, maar die in de dagelijkse praktijk wel van belang zijn.”

“Dat heeft mijn tandarts nooit verteld”
Wanneer de algemeen practicus een diagnose stelt voor bijvoorbeeld een te kleine onderkaak, verwijst hij de patiënt door naar de orthodontist. De mogelijkheid bestaat dat alleen een beugel niet effectief genoeg is. “Vervolgens wordt het een gezamenlijk project, waarbij zowel een beugel als kaakstandcorrectie aan de orde komen,” licht Becking toe. “Tijdens zo’n behandeling bezoekt de patiënt de tandarts. Omdat hij vaak een goede relatie met de tandarts heeft, stelt de patiënt laagdrempelig vragen. Ik vind het belangrijk dat de tandarts op zo’n moment de juiste antwoorden kan geven aan de patiënt.” Ook wanneer er op jonge leeftijd al sprake is van een kaakstandprobleem, moet er vroeg duidelijke informatie gegeven worden over een mogelijke behandeling. “We willen niet dat de patiënt op 40-jarige leeftijd met een probleem bij ons komt en vervolgens zegt: waarom heeft mijn tandarts dat nooit verteld?”

3D-planning
De tandarts heeft tijdens zijn opleiding waarschijnlijk stage gelopen bij een kaakchirurg. Maar in de tussentijd kan er veel veranderd zijn. Met zijn lezing hoopt Becking de laatste stand van zaken in het kleine vakgebied van de orthognatische chirurgie inzichtelijk te maken. “We hebben in de afgelopen tien jaar een enorme ontwikkeling gezien bij kaakstandcorrecties waarbij we de moeite doen om elementen en kiezen goed op elkaar te laten passen, naar kaakstandcorrecties waarbij je ook tegelijkertijd bepaalde gezichtsvormen kan veranderen. Waar we vroeger heel blij waren als het goed paste, zijn we nu pas tevreden als het resultaat ook harmonieus oogt.”

“Er zijn de laatste periode verbeteringen zichtbaar rondom de specifieke technieken hoe je een kaak verplaatst, welke middelen daarbij gebruikt worden, hoe lang dat duurt en hoeveel nabezwaren de patiënt heeft,” vertelt Becking. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat er twee kaken geopereerd worden, in plaats van één. “Een operatie van twee kaken was vroeger risicovoller en zwaarder, maar biedt wel meer mogelijkheden. Dankzij 3D-planningstechnieken en simulatieprogramma’s is het makkelijker geworden om te voorspellen hoe het gezicht van de patiënt eruit gaat zien.” In zijn lezing toont Becking de mogelijkheden van planningstechnieken. “De algemeen tandarts kan daardoor beter begrijpen wat de kaakchirurg doet.”

Ontevreden patiënt
Een van de belangrijkste valkuilen binnen de orthognatische chirurgie is de psychosociale factor. “We onderschatten weleens de drijfveren van de patiënt, die mogelijk andere motieven heeft dan hij met ons deelt. We moeten daarom uitkijken dat de focus niet te veel op esthetiek ligt.” Becking benadrukt dat het niet voor elke patiënt nodig is om alles uit de kast te trekken en het mooiste resultaat te bewerkstelligen. “We moeten oppassen voor patiënten die ontevreden zijn over iets anders en dat aan hun kaak wijten. Dan kun je nog zo’n mooi resultaat boeken als tandarts, orthodontist en kaakchirurg gezamenlijk, maar dat betekent vervolgens niet per se dat je een tevreden patiënt hebt.”

De algemeen practicus kan een grote rol spelen in dit proces: die kent de patiënt soms al jaren en kan vaak een goede indicatie geven. “Wanneer een patiënt bij herhaling anders reageert dan verwacht op behandelingen, kan dit een reden zijn om aan de bel te trekken. Als de algemeen practicus vermoedt dat een patiënt niet geholpen is met een operatie, mogen wij verwachten dat hij dit met de patiënt, orthodontist of kaakchirurg communiceert.” In dit kader levert prof. dr. Eelco Hakman ook een belangrijke bijdrage aan het jubileumcongres.

Becking pleit voor teamvorming, waarbij de orthodontist en kaakchirurg gezamenlijk een patiënt bekijken. Ook de tandarts maakt onderdeel uit van dit team, hoewel hij wellicht alleen op indicatie bij patiëntcontacten aanwezig zal hoeven zijn. “We proberen de tandarts wel van elke stap op de hoogte te houden door terug te koppelen wat onze gedachten en plannen zijn.” Ook wanneer er een keer iets niet verloopt zoals gehoopt, is samenwerking belangrijk. “Als het even niet gaat zoals je wilt, is het belangrijk dat je elkaar kunt helpen en snelle helikopterlijnen hebt.”

Dankzij de samenwerking, het wederzijdse begrip en de technologische vooruitgang blijft de orthognatische chirurgie Becking nog steeds boeien. Het onderwijs aan tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen is een belangrijk onderdeel van zijn werk als MKA-chirurg in Kennemerland en als hoogleraar in het AMC. Het blijkt dat de behoefte aan onderwijs groot is. Hierbij hoort ook het delen van complicaties en teleurstellingen.

Feestelijke mix
Naast prof. dr. Eddy Becking komen tijdens het congres ook dr. Erik van der Meij en prof. dr. Eelco Hakman aan het woord. Daarnaast is er keuze uit vijf workshops met Michiel de Cleen, Frank Kooijmans, Bas Leempoel, Daan van Oort en Germen Versteeg. Ten slotte wordt er een buffet met mindillusionist Jochem Nooyen georganiseerd en maakt een feestelijke borrel met muziek deel uit van dit spectaculaire lustrumcongres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International