Dental Tribune Netherlands

“Ook mensen met geldgebrek moeten naar de tandarts kunnen”

February 12, 2021

AMSTERDAM Naar schatting ondervinden 500.000 mensen barrières in de toegang tot mondzorg als gevolg van financiële problemen. Met de campagne ‘Kiezen voor Elkaar’ zet Dokters van de Wereld zich in voor mensen die vanwege geldgebrek niet naar de tandarts kunnen.

Dokters van de Wereld vindt dat iedereen toegang moet hebben tot mondzorg. Met de campagne ‘Kiezen voor Elkaar’ biedt de organisatie mondzorg aan kwetsbare mensen. In de Mondzorgkaravaan, een mobiele tandartspraktijk, vinden over heel Nederland behandelingen plaats. De bus is in 2019 en 2020 in 7 steden geweest. In deze periode zijn bijna 1.000 mondzorgbehandelingen en preventieve consultaties uitgevoerd.

Dokters van de Wereld streeft naast deze hulpverlening ook naar structurele veranderingen. In 2019 en 2020 heeft de organisatie onder andere een Veranderagenda opgesteld, om de problemen inzichtelijk te maken voor de Tweede Kamer. Een van de punten is het vergroten van de financiële toegang tot mondzorg door heropname in het basispakket van de zorgverzekeraars. Als gevolg heeft onder meer GroenLinks dit punt in haar verkiezingsprogramma opgenomen.

Op 23 februari 2021 start Dokters van de Wereld in samenwerking met Prodent de campagne Elke glimlach telt. De organisatie gaat ook door met de Mondzorgkaravaan. Daarnaast komt er weer een online petitie om het belang van goede mondzorg voor iedereen te benadrukken. Dat leverde vorig jaar al ruim 24.000 handtekeningen op.

De organisatie blijft zich richten op politieke partijen om mondzorg toegankelijk te maken voor iedereen. “De ambitie is om de politieke urgentie te vergroten in de volgende kabinetsperiode en het aanjagen van (deel)oplossingen voor mensen voor wie mondzorg onvoldoende toegankelijk is”, aldus het mondzorgcampagneteam. Politieke partijen worden uitgenodigd om op werkbezoek te komen. Hierbij zullen de ernst en omvang van de problematiek en de noodzaak van beleidswijzigingen worden aangekaart.

(bron: Dokters van de Wereld)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International