“Taaltoets voor buitenlandse tandarts verplicht stellen”

Search Dental Tribune

“Taaltoets voor buitenlandse tandarts verplicht stellen”

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Beroemd schilderij (Marten van Valckenborch, 1595) van de toren van Babel, die in het Bijbelverhaal instortte vanwege taalverschillen tussen de bouwers. Tijmen Hiep, vice-voorzitter KNMT: “Als tandarts en patiënt de zorgvraag en het behandelplan door een taalbarrière niet aan elkaar uit kunnen leggen, gaan er onherroepelijk dingen verkeerd.”
Ben Adriaanse

By Ben Adriaanse

di. 28 oktober 2014

save

AMSTERDAM – Buitenlandse tandartsen die in Nederland aan het werk willen, dienen eerst verplicht een taaltoets af te leggen. Daarvoor pleiten KNMT en ANT in diverse media. “Met een verplichte taaltoets moet een tandarts zich meer committeren aan het land. Daardoor kun je de ergste uitwassen verminderen,” stelt ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes in het Radio 1-programma De Ochtend.

De pleidooien van de tandartsverenigingen volgen op groeiende zorgen over de omvangrijke toestroom van buitenlandse tandartsen naar Nederland. Door het tandartsentekort in Nederland is het voor hen aantrekkelijk zich in ons land te vestigen. De laatste jaren is het percentage buitenlandse tandartsen dat in Nederland aan het werk gaat ongeveer even groot als het aantal studenten dat hier het tandartsdiploma haalt.

Als buitenlandse tandartsen bij hun vestiging in Nederland goed worden gescreend, is er in principe weinig mis met deze toestroom. In de praktijk blijkt echter dat bij de registratie van tandartsen uit andere EU-landen in het BIG-register alleen de vereiste diploma’s worden opgevraagd. Van taaleisen of een praktijkexamen is geen sprake. Ook voor tijdens de carrière van de tandarts opgelegde sancties of berispingen is nauwelijks aandacht.

Het tv-programma Altijd Wat Monitor presenteerde afgelopen maandag meerdere gevallen van tandartsen die ondanks ernstig disfunctioneren of zelfs schrapping uit het register in hun land van herkomst zonder problemen in Nederland konden werken, met soms ernstige gevolgen. Nadat sommigen van hen alsnog waren geschrapt, konden zij in andere EU-landen ongehinderd een praktijk starten. Onder hen is de beruchte Albanese tandarts Spyro Veizi, die inmiddels in Griekenland als tandarts werkt.

KNMT en ANT zien de ernst van de situatie in en pleiten daarom voor de verplichte taaltest. Tandartsen die zakken voor de test, dienen eerst goed Nederlands te leren voordat zij in het BIG-register geregistreerd kunnen worden. Volgens de tandartsverenigingen worden hiermee de motivatie, toewijding en daadwerkelijke wens om in Nederland te werken getoetst. Onder andere Duitsland kent al een dergelijke test. Volgens Vaartjes is kennis van de taal een essentieel onderdeel van het functioneren van een tandarts. “Wij zijn in Nederland erg gericht op preventie en we werken in teams. Als je de taal niet beheerst, kun je hier niet de tandheelkunde uitoefenen zoals je dat zou willen.“

Is het niet onlogisch dat de verenigingen de nadruk op taalbeheersing leggen, terwijl het merendeel van de klachten over buitenlandse tandartsen verband houdt met professionele onkunde? VVD-kamerlid Jeroen van Wijngaarden wierp in een reactie tegen dat ook een niet-Nederlandssprekende tandarts goede behandelingen kan uitvoeren. Vaartjes benadrukt echter dat de taaltest een indicatie geeft van de kwaliteit van een behandelaar. “Met een taaltoets trek je misschien de betere tandartsen aan, die werken in Nederland in elk geval serieus nemen.” Tijmen Hiep, vice-voorzitter van de KNMT, vult aan dat als tandarts en patiënt de zorgvraag en het behandelplan niet aan elkaar uit kunnen leggen, “er onherroepelijk dingen verkeerd gaan.”

Toch lijkt er vooral voor de CIBG (die de registratie in het BIG-register coördineert) en de IGZ werk aan de winkel om de screening respectievelijk controle op buitenlandse tandartsen te verscherpen, ook al functioneert het overgrote deel van hen naar behoren. Verder pleiten zowel KNMT als ANT voor meer opleidingsplaatsen voor tandheelkunde in Nederland, zodat de vraag naar buitenlandse tandartsen in de toekomst kan afnemen.

Hanke Bruins Slot (CDA) stelt in Altijd Wat Monitor dat minister Schippers tot nu toe een te afwachtende houding aangenomen bij het optreden tegen buitenlandse artsen en tandartsen met een twijfelachtige voorgeschiedenis. Zo liet de minister in een eerdere brief aan de Kamer weten dat het vanwege de tienduizenden aanvragen voor BIG-registratie niet mogelijk is om elke arts nauwgezet te screenen. “Simpelweg de naam van de arts googelen moet toch mogelijk zijn,” aldus Bruins Slot. Een taaltoets is in haar ogen een stap in de goede richting, al denkt het kamerlid niet dat deze maatregel alle problemen zal oplossen.

Inmiddels heeft een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, PVV en SP zich uitgesproken voor een verplichte taaltoets, meldt Altijd Wat Monitor. De maatregel zou kunnen stuiten op juridische bezwaren vanuit Europa, maar Vaartjes verwijst in De Ochtend naar eerdere correspondentie met de Europese Commissie waaruit bleek dat deze beheersing van de plaatselijke taal essentieel acht voor het beoefenen van het tandartsvak. Het is dan ook aannemelijk dat de taaltoets binnen afzienbare tijd in Nederland ingevoerd wordt.
(bronnen: Altijd Wat Monitor, De Ochtend, ANT, KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement