Patiënt minder naar tandarts bij hogere prijzen

Search Dental Tribune

Patiënt minder naar tandarts bij hogere prijzen

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Foto: Dana Rothstein/Dreamstime.com.
Ben Adriaanse

By Ben Adriaanse

di. 3 april 2012

save

AMSTERDAM – Sinds de invoering van vrije tarieven buitelen de onderzoeken naar het consumentengedrag over elkaar heen. Recente gegevens van ING en tandpastamerk Sensodyne laten interessante cijfers zien.

Uit een peiling over tandartskosten van het ING Economisch Bureau blijkt dat slechts 4% van de tandartspatiënten de prijs het belangrijkst vindt bij de keuze voor een tandarts. Voor de helft geeft de kwaliteit de doorslag.

Pas bij een kostenverschil van 200 euro stapt 56% van de ondervraagden over. Ook overweegt 44% bij een dergelijke kostenstijging helemaal niet meer naar de tandarts te gaan. Behalve aan kwaliteit hechten patiënten bij de keuze voor een tandarts waarde aan ‘prettig contact’ en ‘bekendheid met de tandarts’.

De meerderheid (56%) van de Nederlanders kan niet zeggen of de tandartstarieven dit jaar gewijzigd zijn en slechts 8% kent precies de hoogte van de nieuwe tarieven van hun tandarts. 2% heeft een vergelijking gemaakt van de kwaliteit en kosten van verschillende tandartsen. Eén op de zes (17%) wil dat nog gaan doen, maar de overgrote meerderheid (76%) is dat niet van plan. De geringe belangstelling voor de tarieven heeft mogelijk te maken met het feit dat drie kwart van de ondervraagden aanvullend verzekerd is tegen tandartskosten. De kosten komen dan niet (helemaal) voor rekening van de patiënt, waardoor zij er mogelijk minder rekening mee houden.

Inkomen en leeftijd zijn van invloed op tandartsbezoek. De tandarts wordt vaker dan gemiddeld overgeslagen door huishoudens met een benedenmodaal inkomen (33.000 euro): van hen gaat 25% nooit. Daarnaast gaat 28% van de 65-plussers niet naar de tandarts, terwijl dit cijfer voor de gehele Nederlandse bevolking 14% bedraagt.

Het onderzoek dat Sensodyne liet doen naar het tandartsbezoek van Nederlanders wijst uit dat een derde deel van de ondervraagden minder naar de tandarts zegt te gaan als de kosten zullen stijgen. Zij willen het controlebezoek vervangen door beter te poetsen.

Volgens de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) hebben in januari en februari minder mensen de tandarts bezocht dan in de laatste maanden van 2011, maar heeft dit niets te maken met de verwachte tariefstijgingen. “We zien elk jaar een terugval in de eerste maanden van het jaar. Het is afwachten wat de maanden maart en april laten zien,” aldus de woordvoerder. De angst voor een te hoge tandartsrekening is volgens het NMT vooralsnog onnodig: “Tariefstijgingen blijken nog nergens uit.”

Bijna de helft van de ondervraagden in het onderzoek van Sensodyne zegt alleen extra zorg aan het gebit te besteden vlak voor een bezoek aan de tandarts. Als ze hun tanden moeten beoordelen, geven Nederlanders hun gebit een rapportcijfer van 6,7. Eén op de vijf geeft het eigen gebit een onvoldoende. “Dat betekent dat er voldoende werk aan de winkel is voor de tandartsen,” stelt het NMT. (bronnen: ING, Spits)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement