Patiënt wil weten wat tandarts doet

Search Dental Tribune

Patiënt wil weten wat tandarts doet

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Marieke Epping

By Marieke Epping

di. 17 mei 2016

save

HOUTEN – De meeste patiënten willen tijdens een tandartsbehandeling weten wat er in hun mond gebeurt. Hierdoor voelen zij zich meer op hun gemak gesteld. Dat blijkt uit een enquête door www.tandarts.nl. Begrijpelijke uitleg, met niet te veel medische termen, is hierbij belangrijk.

Van de bijna 200 respondenten gaf 66% aan alles te willen weten wat de tandarts bij een behandeling doet. Slechts 8% wil helemaal niet weten wat er tijdens de behandeling in hun mond gebeurt. Verder geven veel respondenten aan dat zij de door de tandarts gebruikte medische termen moeilijk kunnen begrijpen. Daarnaast wordt het kunnen meekijken in de mond wanneer de tandarts bezig is gewaardeerd.

Meer dan de helft van de mensen die de enquête hebben ingevuld (55%) gaf aan het meeste op te zien tegen een behandeling bij de kaakchirurg. In de toelichting werd een bezoek aan de kaakchirurg zelfs omschreven als ‘verschrikkelijk’. Iets meer dan een kwart van de respondenten geeft echter aan het meest op te zien tegen de tandarts. Daarnaast zegt 73% een verschil te merken tussen een vrouwelijke en een mannelijke tandarts. Uit de reacties van de ondervraagden kan worden afgeleid dat slechte ervaringen uit het verleden hier grote invloed op hebben.
(bron: tandarts.nl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement