DT News - Netherlands - Podcast: Kan een aardige tandarts meer fouten maken?

Search Dental Tribune

Podcast: Kan een aardige tandarts meer fouten maken?

Reinier van de Vrie en Annemarie Smilde.

do. 17 juni 2021

Bewaar

Klachten worden vaak als vervelend ervaren en kunnen een grote impact hebben, zelfs wanneer de negatieve feedback volkomen onterecht is. Uit onderzoek naar het welbevinden van tandartsen na een klachtenprocedure – in 2015 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde – blijkt dat de klacht bij 71% van de ondervraagde tandartsen heeft doorgewerkt in hun persoonlijke beroepsuitoefening. Hoe reageer je als behandelaar naar patiënten toe? Wat zijn je rechten en plichten volgens de wetgeving? En kan een aardige tandarts zich meer fouten permitteren? In de zevende aflevering van de podcast Mondzaken praat hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland Reinier van de Vrie hierover met Annemarie Smilde, senior specialist gezondheidsrecht van de VvAA.

In het jaarlijkse VvAA-ledenpanelonderzoek over gezondheidsrecht geeft 58% van de tandartsen aan dat het hem of haar duizelt als het om gezondheidsrecht gaat. Dat is niet vreemd, aangezien je als mondzorgverlener kennis moet hebben van verschillende wetten. Denk bijvoorbeeld aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), het Medisch Tuchtrecht, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), maar ook opgestelde normen omtrent het behandelen van bijvoorbeeld minderjarige patiënten en taakdelegatie. In de zevende aflevering van Mondzaken gaan we in op het gezondheidsrecht in relatie tot negatieve feedback.

De meeste klachten in de mondzorgpraktijk hebben betrekking op communicatie, stelt Annemarie Smilde in Mondzaken. “Niet zozeer het tekortschieten in het medisch handelen, maar de manier waarop een tandarts of mondhygiënist gereageerd heeft op dingen die niet goed zijn gegaan is voor patiënten een reden om een klacht in te dienen.” Hoe kun je het best omgaan met klachten in de mondzorgpraktijk? Een gesprek over negatieve feedback, schikkingen, wetgeving, én tips om klachten te voorkomen.

Mondzaken is ook te beluisteren op onder meer Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.

Alvast een tip!
Probeer goed te luisteren als je het gesprek met de patiënt aangaat en geef de patiënt het gevoel dat je hem of haar serieus neemt. Dat is iets anders dan de patiënt gelijk geven.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement