Dental Tribune Netherlands

Quality Practice komt met nieuw en afwisselend programma

By Imelda van de Wardt
June 17, 2019

Jaarlijks overlegt de redactieadviesraad van Quality Practice (QP) met tandartsen en mondhygiënisten uit het veld over potentiële thema’s voor het volgende seizoen. Over welke onderwerpen is veel nieuws te melden? En waar bevinden zich kennistekorten? Het resultaat is een gevarieerde lijst aan thema’s voor zowel tandartsen als mondhygiënisten.

Quality Practice staat bekend om de combinatie van themadagen op locatie, nascholingstijdschriften met kennistoetsen en professionele webtv-uitzendingen in HD. Met dit multimediale programma kunnen algemeen practici 35 KRT-punten en mondhygiënisten 20 KRM-punten verdienen. Naast het volledige lidmaatschap is ook een abonnement op alleen het nascholingstijdschrift of het bezoeken van afzonderlijke themadagen mogelijk.

Om de themadagen en tijdschriften zo bruikbaar mogelijk te maken, wordt gekozen voor een gevarieerd aanbod dat aansluit op de praktijk en waarbij herhaling wordt vermeden. “Ik denk dat we kwalitatief hoogstaande en zeer relevante onderwerpen hebben geselecteerd voor tandartsen en mondhygiënisten, die naast praktische kennis ook verdieping zoeken,” vertelt hoofdredacteur dr. Alexa Laheij aan Dental Tribune.

Nieuwe inzichten in programma QP Tandheelkunde
Microbiologie, het eerste thema op het programma voor tandartsen, is al tijden een hot item binnen de geneeskunde. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de samenstelling van het microbioom en de invloed hiervan op de gezondheid. Ook binnen de tandheelkunde is deze kennis van groot belang. “Ik denk dat de meeste tandartsen wel enige kennis hebben over bacteriën en schimmels in de mond, maar dat de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen nog weinig zijn doorgedrongen in de dagelijkse praktijk.” De themadag geeft een andere kijk op micro-organismen in ons lichaam, de relatie met mondgezondheid, de aanwezigheid van eventuele ziekten en welke factoren daaraan verbonden zijn.

Ook binnen het tandartsenthema ‘droge mond en speeksel’ voeren nieuwe inzichten de boventoon. Welke problemen ervaren patiënten met relatief veel of juist weinig speeksel? “Veel medicatie die patiënten gebruiken, is van invloed op de aanwezigheid en kwaliteit van speeksel. Dit kan diverse mondproblemen tot gevolg hebben,” licht Laheij toe. “Het is van belang dat de algemeen practicus een patiënt met speekselproblemen kan adviseren.” Overige thema’s voor tandartsen zijn cariologie, bijzondere patiëntgroepen, (genees)middelengebruik en parodontologie. Op dit laatste gebied komen nieuwe richtlijnen over de samenwerking tussen de algemeen practicus en de parodontoloog aan de orde.

Met de gekozen thema’s haakt QP aan op de behoefte van de tandarts. “Wat tijdens de dagen en in de tijdschriften aan bod komt, moet immers direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.” Vandaar dat onder meer gekozen is om een nascholingstijdschrift en themadag te wijden aan geneesmiddelengebruik. “Het is belangrijk om kennis op dit gebied altijd up-to-date te houden,” vindt Laheij.

Het nieuwe programma voor tandartsen vindt u hier.

QP Mondhygiëne
Voor mondhygiënisten biedt het nieuwe programma ook aanvullende, praktische en nieuwe inzichten. Aangezien mondhygiënisten door de ontwikkelingen rond taakherschikking (nog) meer betrokken raken bij cariologie, biedt QP voor tandartsen en mondhygiënisten gezamenlijk een themadag aan over de laatste stand van zaken. Ook het thema bijzondere patiëntengroepen wordt aan beide groepen tegelijk aangeboden. “Hier komen groepen aan bod waar we relatief weinig over weten,” voorziet Laheij. Voorbeelden zijn forensische tandheelkunde, de mondzorg in detentieklinieken, maar ook patiënten die mogelijk kampen met mondproblemen als cariës of slijtage als gevolg van sporten. Onderwerpen die alleen voor de mondhygiënist worden aangeboden zijn slaapgeneeskunde en oncologie.

Het nieuwe programma voor mondhygiënisten vindt u hier.

Aanvullende kennis
De brede oriëntatie van QP zorgt dat leden ook thema’s (kunnen) kiezen waar hun oog doorgaans niet op zou vallen. “Ook de onderwerpen waar je in eerste instantie weinig affiniteit mee lijkt te hebben, zijn de moeite waard,” aldus Laheij. “De mondzorgverlener heeft immers als taak zich te verdiepen in alle gebieden van de zorg. Juist bij Quality Practice is het opdoen van brede kennis makkelijk geregeld. De combinatie van tijdschrift en themadag geeft je een bredere blik op het onderwerp.” Wat dat betreft kan QP Mondhygiëne zeker ook interessant zijn voor de (preventie)assistent die naar meer verdieping en uitdaging zoekt.

Wilt u zich inschrijven als lid, als abonnee of voor een themadag in de nieuwe jaargang? Ga dan naar www.qualitypractice.nl.

 

De mogelijkheden van Quality Practice:
- Een volledig lidmaatschap, bestaande uit themadagen naar keuze, tijdschriftedities met bijbehorende kennistoetsen en webtv-uitzendingen.
- Een abonnement op het nascholingstijdschrift.
- Het bezoeken van losse themadagen.
Meer informatie op www.qualitypractice.nl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International