Dental Tribune Netherlands

Slim je vak bijhouden

By Camiel Versluis (KRT)
January 20, 2021

Na inschrijving in het BIG-register ben je bevoegd om te praktiseren. Als je vervolgens dertig jaar lang op dezelfde manier werkt, word je net als die ene tandarts die nu nog steeds amalgaam gebruikt. Daarom hoort permanente educatie er gewoon bij, zo houd je je bekwaamheid actueel. Maar hoe kun je het slimst je vak bijhouden? Het KRT geeft in Dental Tribune enkele tips, speciaal voor studenten en beginnende tandartsen.

De behandeling van de wet BIG II, waarin naast werkervaring ook deskundigheidsbevordering verplicht werd, is vorig jaar ingetrokken. Een wettelijk kader laat zodoende nog op zich wachten. Vanuit de zorgplicht die elke arts voor zijn patiënten heeft, blijft er evenwel reden om je kennis en tandheelkundige technieken actueel te houden. Hoe kun je dat het best doen?

Cursussen
Er zijn meer dan honderd partijen die bij- en nascholing aanbieden in de vorm van klassikale cursussen, online trainingen, seminars, congressen, klinische avonden en workshops. Het voordeel van fysieke bijeenkomsten is dat je collega-tandartsen ontmoet met dezelfde interesses, leuke verhalen of een interessant netwerk. Ideaal om je carrière mee te starten. Als je een keer minder tijd hebt, kun je in je vrije uurtjes online leren vanuit huis. Als je weet wat je zoekt, is via Google veel te vinden. Scrollen door de scholingsagenda is ook een manier om achter het aanbod te komen.

Kwaliteitsregister
Een slimme manier om bij te houden welke cursussen je door de jaren heen volgt, is door je aan te melden voor registratie. Binnen de tandheelkunde verzorgt Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) de registratie van deskundigheidsbevordering. Als je ergens een cursus volgt, wordt jouw deelname door de opleider ingevoerd. Alleen kleinschalige activiteiten en buitenlandse congressen voer je zelf in. Daarvoor is er een handige mobiele app. Zo bouw je gedurende je loopbaan moeiteloos een gevalideerd digitaal portfolio van je deskundigheidsbevordering op.

Een gratis studentenregistratie is beschikbaar vanaf de masterfase Tandheelkunde. Zo kunnen studenten al tijdens hun studie een portfolio opbouwen. Voor actieve studenten ligt zelfs een cadeautje klaar. Na diplomering en BIG-registratie wordt de studentenregistratie omgezet naar een gewone registratie.

Scroll down
advertisement

Scholingsagenda
Het KRT heeft contact met alle aanbieders van tandheelkundige bij- en nascholing in Nederland. Het complete cursusaanbod is te zien in de openbare KRT scholingsagenda. De agenda is te vinden via de KRT-website, maar kan ook gevolgd worden via Twitter en LinkedIn. Deelnemers van het register zien de agenda ook in de app en krijgen een keer per maand een overzicht van de nieuwe cursussen in hun mailbox. In de scholingsagenda kan gefilterd worden op alle tandheelkundige deelgebieden.

Intercollegiaal overleg
Permanente educatie is meer dan alleen cursussen volgen. Intercollegiaal overleg (ICO) is daarvan de bekendste vorm. In een ICO-groep heerst vaak een vriendschappelijke sfeer, het is een goede manier om ingeplugd te blijven in de actuele ontwikkelingen van de tandheelkunde. Je bespreekt met elkaar casuïstiek en actuele thema’s. Tandartsen kunnen een eigen ICO-groep opzetten of zich aansluiten bij een bestaande groep, zoals IQual- en IQudent-groepen van respectievelijk de KNMT en ANT.

Visitatie
Het wordt steeds gewoner dat tandartsen elkaar bezoeken op de werkplek door middel van visitatie. Omdat je zo reflecteert op de beroepsuitoefening, is dit ook een vorm van deskundigheidsbevordering. Tijdens een bezoek geven tandartsen elkaar in een collegiale sfeer advies. Georganiseerde vormen van visitatie worden aangeboden door de KNMT, ANT, sommige landelijke ketens én verenigingen van gedifferentieerde tandartsen. Zelf een visitatie organiseren kan ook aan de hand van de criteria die door het KRT zijn opgesteld.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.tandartsregister.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International