Sms vermindert pijn bij patiënt

Search Dental Tribune

Sms vermindert pijn bij patiënt

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tekstberichten van de orthodontist verlagen de pijnintensiteit in de eerste fase na de plaatsing van een beugel. (foto: Champion studio/Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

di. 13 augustus 2013

save

GREENSBURG, VS – Als een orthodontiepraktijk kort na een behandeling een berichtje stuurt aan een patiënt, rapporteren die minder pijn. Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers naar het effect van tekstberichten op de pijn en bezorgdheid die patiënten zelf rapporteren.

Aan het onderzoek namen 39 patiënten deel in de leeftijdscategorie 10-18 jaar. Bij alle personen werd een slotjesbeugel geplaatst en ze hadden allemaal een mobiele telefoon. De eerste groep (15 vrouwelijke en 5 mannelijke patiënten) ontving gestandaardiseerde tekstberichten waarin de patiënten werden aangemoedigd en waarin naar hun welzijn werd geïnformeerd. De controlegroep (10 vrouwelijke en 9 mannelijke patiënten) ontving geen tekstberichten.

Zeven dagen na de plaatsing van de beugel rapporteerden beide groepen enige pijn en angst. De onderzoekers constateerden echter dat bij de controlegroep de gemiddelde pijnintensiteit toenam en dat deze groep zich langer onprettig voelde dan de groep die tekstberichten ontving.

De onderzoekers zagen geen verschil in bezorgdheid bij de twee groepen. Bij beide groepen was het angstgevoel het grootst de dag na de plaatsing van de slotjesbeugel.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de pijn en het ongemak door de plaatsing van een beugel de grootste reden is voor mensen om af te zien van een orthodontische behandeling. Het is daarom volgens de wetenschappers belangrijk dat orthodontisten het hun patiënt zo comfortabel mogelijk maken, onder andere door voldoende te communiceren met de patiënt. (bron: Dental Tribune International)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement