NZa: mondzorgaanbieders niet transparant over kosten

Search Dental Tribune

NZa: mondzorgaanbieders niet transparant over kosten

Laura van Dee

Laura van Dee

wo. 4 december 2013

Bewaar

UTRECHT – Veel mondzorgaanbieders zijn niet open over de kosten en opbrengsten van hun praktijk. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op haar website. De zorgautoriteit heeft daarvoor honderden mondzorgpraktijken berispt en bij 65 praktijken strengere maatregelen genomen.

Mondzorgaanbieders zijn verplicht openheid van zaken te geven voor het kostenonderzoek dat onderzoeksbureau Deloitte uitvoert in opdracht van de NZa. De zorgautoriteit gebruikt de resultaten om de mondzorgtarieven te (her)berekenen.

Bij enkele honderden mondzorgpraktijken uit de steekproef van negenhonderd waren de antwoorden over de kosten en opbrengsten van de praktijk onvolledig. De meeste daarvan leverden de gegevens desgevraagd alsnog aan. Acht mondzorgaanbieders bleven ondanks herhaalde verzoeken weigeren openheid van zaken te geven. Zij kregen een last onder dwangsom opgelegd die kan oplopen tot twintigduizend euro en moeten alsnog de gegevens aanleveren.

Ook leverde een groot aantal mondzorgpraktijken uit de steekproef (deels) onjuiste of onrealistische gegevens aan. Deze praktijken krijgen het verzoek de gegevens toe te lichten of alsnog de juiste gegevens aan te leveren. Mocht blijken dat praktijken hieraan niet willen meewerken, dan kunnen ook zij strengere maatregelen van de NZa verwachten.

De NZa heeft aangegeven de gang van zaken te betreuren en stelt dat het onderzoek naar de mondzorgtarieven duurder zal uitpakken, omdat meer tijd nodig is om alsnog de correcte gegevens te achterhalen.

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) laat in een reactie op haar website weten dat het merendeel van de tandartsen wel degelijk transparant is over hun praktijkkosten en praktijkinkomens. Voorzitter Rob Barnasconi: “Wij vinden dat tandartsen hun gegevens moeten aanleveren. Het onderzoek is echter zo complex dat de zorgautoriteit er zelf niet uitkomt en meer tijd nodig heeft. Dat is bepaald geen schande. Maar doen alsof dit alleen aan de beroepsgroep ligt en niet aan de manier van onderzoeken is te makkelijk.” Veelzeggend is daarbij de kop die de NMT boven haar bericht heeft geplaatst: “NZa veegt eigen straatje schoon.” (bronnen: NZa, NMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement