Search Dental Tribune

Toetsingskader taakdelegatie IGJ openbaar

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/juststock)
Redactie Dental Tribune Nederland

By Redactie Dental Tribune Nederland

di. 12 april 2022

save

UTRECHT – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een toetsingskader ‘Taakdelegatie in de mondzorg’ openbaar gemaakt. Taakdelegatie komt in de mondzorg veel voor en de IGJ vindt het noodzakelijk dat dit op een juiste wijze is georganiseerd in de praktijk, vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en transparantie.

Patiënten moeten volgens de inspectie bijvoorbeeld op de hoogte zijn welke zorgverlener de behandelingen uitvoert, zodat zij hiervoor toestemming kunnen geven. De inspectie voert vanwege haar wettelijke rol in het toezicht op kwaliteit en veiligheid binnen de mondzorg een projectmatig onderzoek uit naar het werken met taakdelegatie. Het doel van het openbaar maken van het toetsingskader is bijdragen aan de transparantie over de gebruikte werkwijze. Zo kan iedereen inzicht krijgen in de eisen die de inspectie stelt bij een bezoek aan een praktijk.

In het toetsingskader worden zes normen genoemd waaraan moet worden voldaan, gevolgd door de bronnen waar deze op gebaseerd zijn. Deze normen zijn:

  1. De opdrachtnemer informeert de patiënt dat hij de voorbehouden handeling uitvoert in opdracht van de tandarts en vraagt de patiënt toestemming voor de behandeling.
  2. Toestemming van de patiënt voor de gedelegeerde behandeling volgt op basis van adequate informatievoorziening en na tijdig overleg tussen de tandarts en patiënt. Deze gegevens moeten blijken uit de administratie van de praktijk en moeten aan het patiëntendossier kunnen worden toegevoegd. Indien sprake is van impliciete toestemming dan is bij de patiënt vooraf bekend wat de functie is van de behandelaar en aan wie gedelegeerd wordt.
  3. Toezicht op het verrichten van de voorbehouden handeling is voldoende verzekerd.
  4. De mogelijkheid van tussenkomst is door de opdrachtgever voldoende verzekerd.
  5. De opdrachtgever mag redelijkerwijs aannemen dat, de vorige punten in aanmerking genomen, de opdrachtnemer beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk verrichten van de voorbehouden handeling.
  6. De opdrachtgever geeft individuele opdrachten per patiënt en indien nodig aanwijzingen en evalueert de uitvoering; de opdrachtbeschrijving wordt schriftelijk vastgelegd in een protocol.

Lees het volledige toetsingskader hier.

(bron: IGJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *