Zorginstituut: Code M05 niet in basisverzekering

Search Dental Tribune

Zorginstituut: Code M05 niet in basisverzekering

Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

vr. 25 april 2014

Bewaar

DIEMEN – Code M05 voor het beslijpen en/of fluorideren van melkelementen moet niet uit de basisverzekering worden vergoed. Dat oordeelt het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen). Enkele zorgverzekeraars, waaronder Zorg en Zekerheid, hebben besloten de in 2013 uitbetaalde vergoedingen van deze code terug te vorderen.

Over de vergoeding van code M05 was onduidelijkheid ontstaan vanwege de belangstelling voor het Non Operative Caries Treatment (NOCT)-protocol. Daarom is een groot aantal tandartsen de code binnen de basisverzekering gaan declareren , stelt tandartsvereniging ANT op haar website. De ANT hoopt dat code M05 “zeer snel zal worden opgenomen als verstrekking” en roept tandartsen op ouders voorafgaand aan het uitvoeren van een M05-verrichting te melden dat het extra kosten betreft. Ouders zouden hiervoor specifiek akkoord moeten geven.

In een brief geeft Zorginstituut Nederland aan dat de wetenschappelijke onderzoeksgegevens betreffende code M05 geen aanleiding geven om deze groep verrichtingen in de basisverzekering op te nemen: er is weinig klinisch bewijs voor de merites van NOCTP. Op basis van de stand van de wetenschap blijft het advies gehandhaafd om in de basisverzekering te volstaan met fluorideapplicatie in de blijvende dentitie bij verzekerden onder de zes jaar. Volgens de NMT is het “niet te verwachten” dat de verrichtingen die vallen onder code M05 op korte termijn een plek in de basisverzekering krijgen.

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft naar aanleiding van de brief van Zorginstituut Nederland besloten de reeds uitbetaalde vergoedingen voor code M05 terug te vorderen. De terugvordering beperkt zich tot de declaraties van 2013. Vanaf 1 januari 2014 werd bij declaraties van prestatiecode M05 al geen vergoeding meer uitgekeerd. Tandartsen die in 2013 code M05 in rekening hebben gebracht, hebben van Zorg en Zekerheid een brief ontvangen. Het besluit van de zorgverzekeraar leidde tot de nodige kritiek. Op Twitter verweerde Zorg en Zekerheid zich met de woorden: “Wij kiezen voor preventieve, doelmatige en rechtmatige zorg.”

Code M05 staat voor het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) in een element (caviteit), het behandelen van het carieuze dentine met cariësconserverende middelen en/of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie. De prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces en is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders. Het bij deze code behorende tarief is momenteel € 25,22.
(bronnen: NMT, ANT, Zorg & Zekerheid, Allesoverhetgebit.nl)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement