Alleen grote praktijken verplicht tot cliëntenraad

Search Dental Tribune

Alleen grote praktijken verplicht tot cliëntenraad

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Wanneer de wet daadwerkelijk in werking treedt, is nog onduidelijk. (foto: Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

di. 28 mei 2019

save

DEN HAAG – Zorginstellingen in de eerste lijn waar meer dan 25 personen werken, moeten in de toekomst verplicht een cliëntenraad instellen. Dat blijkt uit de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) die de Eerste Kamer op 21 mei heeft aangenomen.

Een cliëntenraad is een bij de wet geregeld medezeggenschapsorgaan die zorgt voor de belangen van patiënten. In de praktijk zal slechts een beperkt percentage van de Nederlandse tandartspraktijken te maken krijgen met de verplichting tot een cliëntenraad. “Oorspronkelijk lag de grens lager, maar die is verhoogd naar 25 zorgverleners na een gezamenlijk lobbytraject door de KNMT, LHV, LVVP, KNGF, InEen, KNOV en ANT,” aldus KNMT-voorzitter Wolter Brands. “Naar schatting werken in hooguit vijf procent van de tandartspraktijken in ons land meer dan 25 personen. Alle andere praktijken zijn gevrijwaard van de verplichtingen die de wet oplegt. Een resultaat waarop we best trots mogen zijn.”

In een brief naar minister Bruins riepen verschillende beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg op om eerstelijnszorgaanbieders uit te zonderen van de verplichting van een cliëntenraad. Omdat eerstelijnszorgverleners zorg leveren dichtbij de patiënten en dit vaak in nauwe afstemming met hen gebeurt, wordt een cliëntenraad overbodig geacht. “Een cliëntenraad zal leiden tot hoge administratieve lasten voor de zorgverlener, hetgeen ten koste gaat van de tijd voor de patiënt,” zo valt te lezen in de brief.

De partijen delen hiermee de visie van de Raad van State, dat het bij de vormgeving van medezeggenschap essentieel is om rekening te houden met de verschillende vormen van zorg en zorgrelaties. “Medezeggenschap en patiëntenparticipatie dienen op informele wijze en daardoor dichtbij de individuele patiënt vormgegeven te worden,” luidt de conclusie in de brief.

Er loopt op dit moment een traject over de praktische invulling van de Wmcz. Wanneer de wet daadwerkelijk in werking treedt, is nog onduidelijk.

(bron: KNMT, ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement