Zorgverzekeraars niet verplicht tot sturen brief minderjarigen

Search Dental Tribune

Zorgverzekeraars niet verplicht tot sturen brief minderjarigen

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 29 oktober 2019

Bewaar

DEN HAAG – Zorgverzekeraars worden niet verplicht om een brief te sturen aan ouders van minderjarigen die niet of nauwelijks de tandarts bezoeken. Dat blijkt uit een brief van minister Bruins van VWS. De minister heeft de brief geschreven na overleg met de zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars gaven tijdens de gesprekken aan graag in samenwerking met andere partijen in de zorg ouders te informeren over het recht op vergoeding voor minderjarigen vanuit de basisverzekering, aldus Bruins in zijn brief. Volgens de minister zijn er tal van initiatieven van verzekeraars om kinderen bij de tandarts te krijgen.

Eind vorig jaar verstuurde zorgverzekeraar DSW een brief aan ouders waarvan de kinderen al jaren niet of nauwelijks de tandarts bezochten. Een halfjaar later blijkt dat meer dan 40% van deze ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep. Volgens Bruins beweren de zorgverzekeraars dat het te vroeg is om de werkwijze van DSW in heel Nederland toe te passen. Volgens hen is er nog te weinig bekend over de representativiteit van de pilot en of het effectief is als deze in andere gemeenten wordt uitgevoerd. Volgens Bruins is nader onderzoek naar de beste manier om bepaalde groepen mensen te benaderen nodig en moet gekeken worden of er lokaal en regionaal verschillende benaderingen nodig zijn. Ook worden de eerder bediscussieerde bezwaren op het gebied van privacy weer opgehaald. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder gemeld geen bezwaren te zien.

Minister Bruins acht het gezien de initiatieven niet nodig de verzekeraars te verplichten om de pilot van DSW op hun verzekerden toe te passen. Wel hebben verzekeraars toegezegd de informatie uit de pilot van DSW te gaan gebruiken voor het onderzoek naar hoe ze zo effectief en adequaat mogelijk hun verzekerden kunnen benaderen.

(bron: ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement