Dental Tribune Netherlands

Betere genezing pockets door probiotica

September 20, 2021

LEUVEN - In het afgelopen decennium is er een toenemende interesse voor probiotica ontstaan als aanvullende therapie op behandeling van residuele pockets na initiële behandeling. Recent onderzoek toont aan dat probiotica kunnen zorgen voor significant minder diepe pockets na herinstrumentatie en tevens het verloop van de ziekte kunnen verbeteren.

Om parodontitis te behandelen, is scaling en root planing de standaard behandeling. Toch blijft er zelfs na de meest nauwkeurige instrumentatie bij veel patiënten een restpocket van minstens vijf millimeter over. Deze restpockets vormen een groot risico voor progressie van de ziekte en vereisen daarom verdere behandeling, zoals chirurgie of herinstrumentatie.

Onderzoek heeft aangetoond dat de toevoeging van probiotica op herinstrumentatie een positief effect kan hebben op de uitkomsten van de behandeling. Zo geven de probiotica Lactobacilli reuteri een grotere pocketreductie na niet-chirurgische mechanische therapie. Verder leiden ze tot een significante afname van bacteriën als Aggregatibacter Actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis en Prevotella intermedia. Daarnaast hebben ze een positief effect op plaque- en bloedingsindices en pocketdieptes.

Recent onderzoek bekeek het effect van probiotica op de herinstrumentatie van restpockets. De onderzoeksgroep bestond uit 44 patiënten die na initiële scaling en root planing nog residuele pockets hadden. De pockets waren groter dan zes millimeter, of vijf millimeter met bloeding. Deze patiënten ondergingen herinstrumentatie en kregen zuigtabletten, die gedurende 12 weken twee keer per dag ingenomen dienden te worden. De ene helft van de groep kreeg L. reuteri Prodentis. De andere helft ontving een identiek uitziend placebo.

De parodontale status werd na 12 en 24 weken onderzocht. De patiënten die L. reuteri Prodentis ontvingen hadden na 24 weken significant minder diepe pockets. Dit effect was het grootst in matige en diepe pockets. Tevens leidde het tot betere pocketsluiting, was er minder chirurgie nodig gaf het een lagere kans op progressie van de ziekte dan in de controlegroep.

De conclusie is dat L. reuteri Prodentis zuigtabletten de parodontale gezondheid verbeteren als toevoeging op herinstrumentatie. Het gebruik van probiotica als aanvullende therapie is veelbelovend, maar vereist verder onderzoek.

Het onderzoek, ‘A dual-strain Lactobacilli reuteri probiotic improves the treatment of residual pockets: A randomized controlled clinical trial’, werd in januari 2020 gepubliceerd in het Journal of Clinical Periodontology.

BRON: Laleman I, Pauwels M, Quirynen M, Teughels W. A dual-strain Lactobacilli reuteri probiotic improves the treatment of residual pockets: A randomized controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2020 Jan;47(1):43-53. doi: 10.1111/jcpe.13198.

 

1 Comment

  • Dr Danielle Van Strydonck says:

    Beste
    Dank voor jullie onderzoek mbt probiotica.
    Vraagje: zijn deze zuigtabletten reeds op de markt
    (apotheek?) verkrijgbaar en indien ja onder welke merknaam en in welke dosis?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International