Brede implementatie projecten voor betere mondzorg ouderen

Search Dental Tribune

Brede implementatie projecten voor betere mondzorg ouderen

Dental Tribune Netherlands

Dental Tribune Netherlands

ma. 25 april 2016

Bewaar

DEN HAAG – Een groot aantal partijen in de mondzorg, het ministerie van VWS en consumentenorganisaties slaan de handen ineen voor betere mondzorg voor kwetsbare en thuiswonende ouderen. Dit jaar starten vier interventies om de mondgezondheid van deze groep te verbeteren.

Uit ervaringen en onderzoek blijkt dat de mondgezondheid van kwetsbare ouderen matig tot onvoldoende is. Kwetsbare ouderen hebben vaak moeite met de dagelijkse mondverzorging en lijken uit beeld te raken in de mondzorgpraktijken. In het ‘Programma Mondzorg voor kwetsbare ouderen’ werken het ministerie van VWS, de KNMT, ANT, NVM, ONT, NVIJ, Consumentenbond en NPCF samen aan brede implementatie van eerder gestarte initiatieven. Het programma is besproken in de Kamercommissie; voor de zomer stuurt de minister een definitief programma naar de Tweede Kamer.

De vier interventies die in 2016 zullen worden uitgevoerd:

  • Vanuit het perspectief van de ouderen systematisch in kaart brengen welke belemmeringen zij ervaren voor een goede mondgezondheid, en deze vervolgens waar mogelijk wegnemen;
  • De speciale praktijkwijzer van de KNMT, met advies over het ‘senior proof’ maken van mondzorgpraktijken, introduceren in de gehele mondzorgsector;
  • Het onderwerp mondzorg integreren in zorgopleidingen;
  • Mondzorg als een vast element opnemen in zorgprotocollen van wijkverpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren.

(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement