“Consumentenbond kweekt onnodig wantrouwen over tandartsrekening”

Search Dental Tribune

“Consumentenbond kweekt onnodig wantrouwen over tandartsrekening”

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 6 maart 2018

Bewaar

UTRECHT/AMSTERDAM – Een artikel in de meest recent verschenen Consumentengids heeft voor verontwaardiging gezorgd bij beroepsverenigingen ANT en KNMT. In het stuk, getiteld ‘Gaatjes in de rekening van de tandarts’, wordt onder meer beweerd dat 11% van de tandartsnota’s niet zou kloppen. De beroepsverenigingen vinden het stuk slecht onderbouwd en gebaseerd op dubieuze bronnen. Het kweekt onnodig wantrouwen bij patiënten, aldus ANT en KNMT.

Het artikel in het in maart verschenen magazine van de Consumentenbond baseert zich onder meer op een bedrijf dat middels een computerprogramma tandartsnota’s controleert. Dat bedrijf, De Nota Checkers, onderzocht met het programma 30.000 tandartsrekeningen uit 2015 en vond dat 11% daarvan fouten zou bevatten. “Deze rekeningen voldoen daarmee niet aan de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),” staat in het artikel.

Volgens de Consumentenbond komen de foutieve nota’s meestal door een verboden combinatie van codes. Ook zouden codes regelmatig te vaak op de nota staan. De gevonden fouten in nota’s zijn bijna altijd in het financiële voordeel van de tandarts, aldus een van de oprichters van De Nota Checkers in het stuk. Hoewel zorgverzekeraars verplicht zijn tandartsrekeningen te controleren, gebeurt dit volgens het bedrijf vaak niet, summier of steekproefsgewijs. Consumenten wordt in het artikel geadviseerd altijd de tandartsrekening te controleren.

Zowel de ANT als KNMT heeft op grond van het artikel contact gezocht met de Consumentenbond. De ANT beklaagt zich in een brief over het feit dat de bond zich met name baseert op een commercieel bedrijf, “dat er direct belang bij heeft om twijfel te zaaien bij consumenten”. De Nota Checkers zouden tot 7 euro per gecontroleerde tandartsrekening factureren. Volgens de ANT is het huidige systeem met de vele codes niet optimaal, maar zijn de fouten doorgaans onopzettelijk. ANT-directeur Peter Vlaanderen vraagt in de brief om een nuancering van het stuk op de website van de bond.

De KNMT benadrukt in een reactie dat de aangehaalde voorbeelden van codecombinaties of codes die te vaak in rekening worden gebracht, niet kloppen. Zo mag code X21 volgens de vereniging wel vaker dan eens per jaar worden gedeclareerd, in tegenstelling tot wat in het stuk wordt beweerd. Ook worden de rekeningen wel degelijk gecontroleerd, aldus de KNMT.

Beroepsvereniging ANT heeft het artikel van de Consumentenbond op haar site geplaatst: https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/201803p46_fouten_in_tandartsrekeningen_consumentenbond.pdf.
(bron: Consumentenbond/ANT/KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement