Dental Tribune Netherlands

Consumentenbond eist sancties bij verzuim offerteplicht

June 11, 2019

DEN HAAG – De Consumentenbond roept beroepsverenigingen KNMT en ANT op om maatregelen te nemen, zodat tandartsen zich voortaan aan de offerteplicht voor behandelingen boven de 250 euro houden. De KNMT vindt het onbegrijpelijk dat de tandarts opnieuw negatief wordt weggezet.

Eerder onderzoek van de Consumentenbond wees uit dat ruim een derde van de tandartsen geen offerte verstrekt voor behandelingen boven de 250 euro. Dit is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wel verplicht, om misverstanden over de eindafrekening te voorkomen. Van de 3.300 mensen die een prijzige behandeling ondergingen, kreeg ‘slechts’ de helft een offerte van de tandarts. 11% kreeg een berekening nadat ze daar zelf om vroegen en 36% kreeg vooraf überhaupt geen prijsopgave. Uit het onderzoek bleek ook dat consumenten over het algemeen wel tevreden zijn over de kwaliteit van hun mondzorg. Ze geven de tandarts gemiddeld een 8,3 en de mondhygiënist een 8.

“De Consumentenbond verwacht van de KNMT en ANT doeltreffende maatregelen om tandartsen te dwingen zich aan de offerteplicht te houden. Stevige sancties zoals schorsing van het lidmaatschap of zelfs royement mogen hierbij niet uit de weg worden gegaan.” Dat blijkt uit een brief die de Consumentenbond onlangs aan de beroepsverenigingen schreef. Ook op korte termijn wil de Consumentenbond, in samenwerking met de beroepsverenigingen, verbeteringen doorvoeren. “Met posters in de wachtkamer en informatie op de websites van tandartsen kunnen we patiënten laten weten dat zij bij benadelingen boven de 250 euro een offerte moeten ontvangen. Consumenten weten dan ook dat als dit achterwege blijft, zij er zelf om kunnen vragen. De bereidheid van tandartsen om hun patiënten te informeren over de offerteplicht, laat ook eenvoudig zien welke tandarts zich aan de regels wil houden en welke niet.”

De KNMT is verontwaardigd en noemt de berichtgeving selectief. “De Consumentenbond bericht opnieuw over een onderzoek dat begin april openbaar werd. Daar kwamen tandartsen erg goed uit, met een patiëntwaardering van 8,3. Toch presteerde de bond het om toen vooral te wijzen op dat ene punt waar het nog niet goed ging: de verplichting om bij behandeling van boven de 250 euro een offerte te verstrekken,” aldus voorzitter Wolter Brands. “Ik vind het onbegrijpelijk dat de bond nu weer met die negatieve boodschap naar buiten treedt, en ons nota bene sommeert om leden die de fout ingaan te schorsen of royeren. Ik heb onmiddellijk de telefoon gepakt om de Consumentenbond te laten weten dat wij hierover meer dan verontwaardigd zijn.”

(bron: Consumentenbond, KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International