Dental Tribune Netherlands

Geen extra maatregelen tegen coronavirus in tandartspraktijken

By Kees Adolfsen
February 11, 2020

AMSTERDAM, UTRECHT – Elk cijfer over het aantal besmettingen en overledenen door het coronavirus is al achterhaald op het moment dat je het publiceert. Dat maakt iedereen terughoudend als het gaat om het verstrekken van informatie. En al claimen Chinese autoriteiten dat ze het virus midden februari gestopt zullen hebben, toch is ook in West-Europa waakzaamheid geboden. Telt dat extra binnen de mondzorg?

De ANT gaf op haar website eind januari antwoord. De beroepsvereniging sluit zich aan bij minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij constateert dat het coronavirus weliswaar door de Wereldgezondheidsorganisatie tot een PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) is uitgeroepen, maar dat dit geen directe consequenties heeft voor ons land. Nederland is, met alle betrokken instanties, goed voorbereid op eventuele besmettingen. Volgens de ANT zouden daarom de huidige richtlijnen en protocollen op het vlak van hygiëne voldoende moeten zijn. De beroepsgroep wordt wel geadviseerd om deze zeker nu nauwkeurig op te volgen.

In lijn met die nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsgroep is ook de houding van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Persvoorlichter Mariël van Dam laat per mail weten dat de IGJ geen aparte visie heeft op de behandeling van patiënten in de mondzorg in relatie tot mogelijke besmetting met het coronavirus. De IGJ ontwikkelt hiervoor dan ook geen specifieke toezichtsactiviteiten. De inspectie houdt de beroepsbeoefenaren primair zelf verantwoordelijk voor adequate hygiëne en infectiepreventie in het dagelijks handelen.
Wel volgt de IGJ de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet op. Dit gebeurt onder andere via het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg, waar ook het ministerie van VWS en het RIVM in zetelen. Naar die instanties verwijst de IGJ dan ook voor wie zich nader wil laten adviseren.

Het RIVM coördineert de maatregelen rond een mogelijke besmetting. Het houdt artsen, GGD’en en microbiologische laboratoria op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en adviseert hen als iemand mogelijk besmet is met het coronavirus. Volgens het RIVM zijn alle ziekenhuizen en GGD’en op de hoogte van de te volgen protocollen.

Voor de mondzorg zijn er op dit moment geen aanvullende adviezen of aangekondigde maatregelen. Dat is ook het standpunt van de commissie Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) binnen ACTA, die de situatie wel iedere dag opnieuw beoordeelt om snel te kunnen reageren op eventuele veranderingen. De commissie mailt: “Op dit moment is het niet nodig om meer te doen dan de gebruikelijke infectiepreventiemaatregelen. Zoals de WHO adviseert, zijn vooral hand- en hoesthygiëne belangrijk.”

1 Comment

  • Bart Lambert says:

    Ondanks dat de tandheelkundige branche geen extra infectiepreventiemaatregelen dient te treffen, zal de gehele beroepsgroep en andere zorgverlenende instanties geconfronteerd worden met een drastisch tekort aan o.a. mondmaskers.

    Interessant is te weten wat de instanties en de daaraan gekoppelde protocollen aan dit fenomeen denken te gaan doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International