Dental Tribune Netherlands

Kaak en kiezen prehistorisch reuzenhert gevonden op Texel

By Jan Franke
June 22, 2011

DEN BURG – Op het strand van Texel is een zwart stuk kaak met kiezen gevonden van een prehistorisch reuzenhert. “Het lag op de bodem van een gebied dat bij hoogwater onder water staat,” aldus Pam Lindeboom, medewerkster van natuurcentrum en zeehonden- en vogelopvang Ecomare, die de vondst deed.

“Het was voor mij direct duidelijk dat het niet zomaar om een stuk steen ging. Ik let tijdens mijn wandelingen langs het strand van Texel altijd goed op. Zo vond ik nog geen week geleden een stuk bot van een mammoet.”
“De conservator van Ecomare naar wie ik de kaak bracht, leerde mij ooit: als het zwart is, is het oud, dus ik wist direct dat ik iets bijzonders in handen had,” vervolgt Lindeboom. “Omdat de conservator niet precies kon afleiden van welk dier de kaak afkomstig was, stuurden we foto’s naar landelijke experts. Die stelden al snel vast dat het om de bovenkaak en kiezen van een reuzenhert (megaloceros giganteus, red.) ging die 30.000 tot 40.000 jaar geleden leefde. Een bijzondere vondst: we haalden er zelfs het tienuurjournaal en verschillende buitenlandse media mee.”

Reuzenherten leefden tot 10.000 jaar geleden in de Noordzee, tijdens de laatste ijstijd. De dieren hadden van de grond tot het begin van hun nek een lengte van ongeveer twee meter. Hun gewei werd drieënhalf tot vier meter breed. Tijdens de laatste ijstijd bevolkten de reuzenherten grote delen van Nederland, samen met allerlei andere reusachtige, inmiddels uitgestorven dieren, zoals wolharige neushoorns, wolharige mammoeten en steppewisenten.

Hoewel de kaak en eerder het stuk mammoetbot op Texel werden gevonden, hebben het reuzenhert en de mammoet niet op het eiland geleefd. Lindeboom: “Omdat de kust van Texel erodeert, wordt er geregeld zand opgespoten dat van elders in de Noordzee wordt gehaald. Vroeger kwam dit zand direct op het strand terecht. Tegenwoordig spuiten ze het op voor de kust. Het is daarom goed mogelijk dat de kaak uit dit opgespoten zand afkomstig is, en op de kust van Texel is aangespoeld.” De kaak bevindt zich nu in een zoetwaterbak bij Ecomare. “Eerst moet het zout water van de kaak verdwijnen, om te voorkomen dat mijn bijzondere vondst afbrokkelt,” lacht Lindeboom.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International