Meer aandacht voor mondzorg tijdens begrotingsbehandeling VWS 2023

Search Dental Tribune

Meer aandacht voor mondzorg tijdens begrotingsbehandeling VWS 2023

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Foto: (Canva/rattanakun)
Dental Tribune Netherlands

Dental Tribune Netherlands

wo. 14 december 2022

save

DEN HAAG – Op 18 en 20 oktober werd de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besproken. Dit jaar was er extra aandacht voor de mondzorg en zijn er twee moties aangenomen om verschillende problemen binnen dit gebied het hoofd te bieden.

Een van de uitdagingen waar de mondzorg al langere tijd mee kampt, is het tekort aan tandartsen. Dit is een complex probleem, omdat de mondzorg als geheel onder de verantwoordelijkheid van VWS valt, maar de financiering hiervan valt onder de begroting van het ministerie van OCW. Dat maakt het lastig om een snelle oplossing te vinden. Begin november is een motie aangenomen om te gaan kijken naar concrete oplossingen vanuit zowel OCW als WVS. Op die manier moeten de toenemende gevolgen van het tandartstekort, zoals een gebrek aan toegankelijkheid van mondzorg in regionale gebieden, ingeperkt worden. De begroting van OCW wordt besproken in , dus dan wordt duidelijk hoeveel geld er wordt vrijgemaakt voor het opleiden van nieuwe tandartsen. Dat is namelijk onder andere wat ten grondslag ligt aan het tandartsentekort.

Een ander probleem duikt de afgelopen jaren steeds vaker op: kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status die niet de mondzorg krijgen die ze nodig hebben. Verschillende politieke partijen hebben een motie ingediend om iets te doen aan deze ontwikkeling, en deze motie is ruimschoots aangenomen. Zodoende gaat men nu eerst kijken naar de jongeren in risicowijken, waar mondzorgcoaches in zullen worden gezet ter ondersteuning van de tandarts.

Terwijl deze punten worden opgepakt, is de minister van VWS bezig een stand van zakenbrief te schrijven over de mondzorg. Hierin komen voorheen genoemde onderwerpen terug, maar worden ook andere thema’s uitgebreid beschreven om een helder beeld te schetsen van de status quo in Nederland. Deze brief wordt nog voor het einde van 2022 gepubliceerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement