DT News - Netherlands - “Mondhygiënist krijgt extra zelfstandige bevoegdheden vanaf 2018”

Search Dental Tribune

“Mondhygiënist krijgt extra zelfstandige bevoegdheden vanaf 2018”

 Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

wo. 7 september 2016

Bewaar

De taakherschikking in de mondzorg neemt steeds concretere vormen aan. Begin deze week publiceerde minister Edith Schippers (VWS) een concept van een algemene maatregel van bestuur (amvb), waarin zij een vijfjarig experiment met extra zelfstandige bevoegdheden voor de mondhygiënist aankondigt. Het experiment gaat van start op 1 februari 2018.

De extra bevoegdheden voor de mondhygiënist betreffen een aantal handelingen die momenteel voorbehouden zijn aan tandartsen, zoals het boren van primaire cariës. Per 2018 zouden mondhygiënisten deze voorbehouden handelingen zelfstandig mogen verrichten. Voorwaarde hiervoor is dat de mondhygiënist niet alleen BIG-geregistreerd, maar ook bekwaam is. Sinds 2006 studeren mondhygiënisten ‘nieuwe stijl’ af, bij wie deze nieuwe bevoegdheden in het curriculum zijn opgenomen. Of mondhygiënisten die binnen de oude opzet zijn opgeleid ‘bekwaam’ zijn in de extra bevoegdheden, zo schrijft de minister, is onder meer afhankelijk van de vraag of zij hierin voldoende zijn (bij)geschoold.

Met het experiment wordt onderzocht of mondhygiënisten “daadwerkelijk in staat zijn zelfstandig de voorbehouden handelingen te verrichten.” Na het experiment zal een evaluatie volgen, waarin wordt bepaald of de extra zelfstandige bevoegdheden “leiden tot de veronderstelde kwaliteitsverbetering in de individuele gezondheidszorg.” Daarbij wordt tevens besloten of het experiment omgezet wordt in regulier beleid. Het door de minister gewenste effect is dat “mondhygiënisten meer gelegenheid krijgen om hun expertise op het gebied van mondzorg in te zetten en dat tandartsen meer tijd krijgen voor de meer complexe mondzorg en werkzaamheden die een academische opleiding vereisen, zoals zorg op academisch niveau, wetenschappelijke verdieping of de aansturing van een mondzorgteam.”

Poortwachtersfunctie tandarts verdwijnt
Tegen het idee van ‘curatief werkzame mondhygiënisten’ is vanaf het begin felle kritiek geuit, vooral vanuit de hoek van tandartsen. Zij vrezen kwaliteitsvermindering in de mondzorg als ‘de dagelijkse onderhoudsmondzorg’, zoals de minister dat beschrijft, onder zelfstandige verantwoordelijkheid van hbo-opgeleide mondzorgverleners gaat vallen. In een reactie op de concept-amvb benadrukt de ANT dat hiermee de poortwachtersfunctie van de tandarts verdwijnt. De beroepsvereniging zegt “fel in verzet” te komen tegen het experiment. Eerder stuurde de ANT al een boze brief naar de minister, toen zij stelde dat taakherschikking tot “kwaliteitsverbetering in de individuele gezondheidszorg” zou leiden. Ook in deze amvb komt deze gewraakte zinsnede dus voor, hoewel de minister hiermee vooral lijkt te doelen op “een betere benutting van het beschikbare arbeidspotentiaal in de mondzorg.”

Op overheid.nl is een consultatie gestart om belangstellenden te informeren over en de gelegenheid te bieden om een reactie te geven op de concept-amvb en de nota van toelichting. Mondzorgverleners krijgen dus de kans hun stem te horen aan VWS. Reageren op de concept-amvb is mogelijk via deze link: https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijke_bevoegdheid_mondhygienist/reageren/.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement