DT News - Netherlands - Negen mondzorgadviezen voor de ramadan

Search Dental Tribune

Negen mondzorgadviezen voor de ramadan

Foto: (Canva/.shock)

do. 30 maart 2023

Bewaar

UTRECHT – Vorige week is de ramadan van start gegaan, die duurt tot 20 april. Tijdens deze periode worden moslims geacht om van zonsopgang tot zonsondergang geen eten en drinken te nuttigen. De ramadan kan van invloed zijn op het tandartsbezoek, de tandartsbehandelingen en de mondhygiëne. Negen adviezen op een rijtje om je te helpen rekening te houden met patiënten in de praktijk die aan de ramadan meedoen.

  1. Onder meer chronisch zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en sommige ouderen zijn bij gevaar voor hun gezondheid vrijgesteld van de verplichtingen tijdens de ramadan. Zij kunnen net als alle andere patiënten behandeld worden in de mondzorgpraktijken.
  2. Vrijwel alle tandheelkundige behandelingen kun je tijdens de ramadan uitvoeren, indien de patiënt geen (vloei)stoffen of water inslikt als gevolg van de behandeling. Houd er rekening mee dat de patiënt vaker vraagt om te spugen en de mond te spoelen.
  3. Sommige behandelingen vereisen geen spoed en kun je eventueel uitstellen tot na de ramadan. Overleg dit met de patiënt.
  4. Gebruik voor de mondhygiëne en de gebitsreiniging geen middel met een smaakje, zoals mint.
  5. De gebruikelijke mondhygiëne – waaronder poetsen, stokeren, flossen, rageren en spoelen - kan tijdens de ramadan gewoon worden uitgevoerd, mits er geen (vloei)stof of water wordt doorgeslikt. Vaak beperken mensen die aan de ramadan meedoen het tandenpoetsen tot bijvoorbeeld alleen bij het opstaan.
  6. Tijdens de ramadan mogen geen medicijnen worden ingenomen tussen zonsopgang en zonsondergang. Houd hier rekening mee. Schrijf bijvoorbeeld tweemaal daags in plaats van driemaal daags medicijnen voor. Overleg desnoods met de apotheker. Alleen bij heftige pijn mag de patiënt het vasten onderbreken om medicijnen te nemen.
  7. Sommige moslims zien verdoving ook als medicatie. Zij zullen daarom geen verdoving willen of de behandeling willen uitstellen. Bespreek de mogelijkheden met de patiënt.
  8. Aan het begin van de ramadan komen vaak hoofdpijn, misselijkheidsklachten of een algemeen gevoel van onbehagen voor. Houd hier rekening mee tijdens een behandeling.
  9. Door het vasten kan iemand een slechte adem of halitose ontwikkelen. Het advies aan een patiënt kan dan zijn om de tong te schrapen en de gebruikelijke mondhygiëne te plegen.

Bron: KNMT

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement