NVM: meer opleidingsplaatsen voor álle mondzorggerelateerde beroepen

Search Dental Tribune

NVM: meer opleidingsplaatsen voor álle mondzorggerelateerde beroepen

Volgens de NVM moet er meer aandacht komen voor preventieve mondgezondheid. (foto: Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ma. 18 maart 2019

Bewaar

UTRECHT – Beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten is voorstander van capaciteitsvergroting binnen alle geboden mondzorgopleidingen; niet alleen voor tandartsen. Daarbij moet een gezamenlijke visie geformuleerd worden om de mondzorg efficiënt en effectief in te richten: meer aandacht voor preventie, minder voor curatie. Dat stelt de beroepsvereniging in een persbericht.

Preventie zou volgens de NVM het vertrekpunt moeten zijn van de mondzorg. Door meer aandacht te besteden aan de juiste mondverzorging en een goed voedingspatroon kunnen problemen in de mond worden voorkomen.

Ideale mondzorg
De patiënt moet idealiter centraal staan. Afhankelijk van de problematiek in de mond wordt de juiste mondzorgverlener geraadpleegd. Dit kan variëren van een mondhygiënist, tandarts, tandprotheticus, orthodontist tot kaakchirurg. Al deze mondzorgverleners werken binnen hun eigen expertise samen om optimale zorg te kunnen verlenen. De beroepsvereniging is van mening dat er in de toekomst een mondgezonde generatie bereikt kan worden door preventie als vertrekpunt te nemen.

Verbetering vereist
“De mondzorgverleners in Nederland slagen er nog steeds niet in om minder cariës en gingivitis bij risicogroepen als kinderen die leven in armoede en hulpbehoevende ouderen te laten ontstaan,” stelt voorzitter van NVM-mondhygiënisten Manon van Splunter-Schneider. “Deze groepen hebben juist preventieve mondzorg nodig om vergevorderde mondproblemen, zoals wij die nu signaleren, te voorkomen. Dat vereist een andere mindset van zorgprofessionals.”

Taakherschikking
Volgens de beroepsvereniging is de taakherschikking een goede zaak voor de mondzorg. Doordat de mondhygiënist de bevoegdheid krijgt om te boren, röntgenfoto’s te maken en lokale anesthesie te geven, wordt efficiëntie binnen de mondzorg bevorderd. De tandarts kan zich hierdoor focussen op meer complexe curatieve mondproblematiek.

(bron: NVM-mondhygiënisten)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement