‘Onzorgvuldig handelen’ belangrijkste klacht bij Geschilleninstantie

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/santypan)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

Wed. 10. March 2021

save

Als een patiënt ontevreden is over een tandarts(specialist) en de bemiddeling niet slaagt, kan hij zich wenden tot de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). De SGIM doet dan een uitspraak over de klacht en kan een schadevergoeding toekennen. Alle uitspraken en bijbehorende documentatie worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website.

In de periode van januari 2017 tot november 2019 heeft het SGIM 75 klachten in behandeling genomen. Na een analyse blijkt dat 65 van de uitspraken waren gericht op de tandarts en 4 op de orthodontist. Van de overige 6 waren geen gegevens beschikbaar, omdat de klacht uiteindelijk niet in behandeling is genomen.

Het overgrote deel van de klachten ging om ‘onzorgvuldig handelen’. Voorbeelden daarvan zijn dat een tandarts in de ogen van de patiënt een verkeerd element heeft behandeld of onvoldoende verdoving heeft gebruikt. Andere aspecten waren bijvoorbeeld onvoldoende communicatie, onjuiste informatie en nalatigheid.

Volgens het oordeel van de SGIM was 45% van de klachten ongegrond, 32% gedeeltelijk gegrond en 23% geheel gegrond. Naar eigen zeggen hadden de meeste klagers met (gedeeltelijk) gegronde klachten financiële schade (84%). Van de 75 klachten kregen uiteindelijk 26 mensen een schadebedrag toegekend. Het gemiddelde bedrag bedroeg € 3.491,-.

(bron: KNMT)

Geschilleninstantie Klacht Mondzorg Schadevergoeding Sgim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *