Dental Tribune Netherlands

Nieuwe campagne hoe te handelen bij tandtrauma

September 03, 2019

UTRECHT – In het geval van een tandtrauma bij een kind is het van groot belang dat direct de juiste zorg wordt verleend. Daarom lanceert de KNMT in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) de campagne ‘Tand eruit? Tand erin!’.

Ouders en verzorgers weten vaak niet hoe ze moeten handelen wanneer een kind tijdens het sporten, buitenspelen of stoeien een tand verliest. Daarom hebben de KNMT en NVvE een stappenplan opgesteld:

  1. Pak de tand aan de bovenkant vast. Raak nooit de wortel aan! Spoel indien mogelijk de tand met wortel en al 10 seconden af onder koud stromend water.
  2. Dep de tand niet droog en plaats hem onmiddellijk terug. Lukt dat niet, bewaar hem dan in melk of in de mond, bijvoorbeeld tussen de kiezen en wang.
  3. Ga direct naar de tandarts.

Een melktand mag overigens nooit teruggeplaatst worden, aangezien dit schadelijk kan zijn voor het onderliggende element dat nog door moet komen. Het advies luidt wel om ook dan een tandarts te bezoeken.

De KNMT en NVvE zijn ervan overtuigd dat er meer blijvende tanden gered kunnen worden wanneer ouders en verzorgers weten wat ze moeten doen in het geval van een tandongeluk. De ervaring leert dat ouders en verzorgers in eerste instantie met het kind naar de spoedeisende hulp of huisarts gaan. Maar door het bezoeken van een onjuiste zorgverlener, gaat veel tijd verloren. Hoe sneller gehandeld wordt, hoe minder kans op blijvende schade.

“Alhoewel tandartsen veel patiënten zien met een tand eruit overkomt het je als individu hopelijk zelden”, zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. “Het is dus vrij logisch dat mensen niet weten wat ze moeten doen. Het is belangrijk snel en goed te handelen: als je dat niet doet, kun je een tand kwijtraken. Daarom dragen wij deze boodschap zo nadrukkelijk uit. En dat zullen we blijven doen, want er staan steeds weer nieuwe trainers langs de sportvelden en er komen steeds weer nieuwe ouders bij.”

Tandartsen wordt verzocht hun patiënten te attenderen op de publiekscampagne. Op de voorlichtingswebsite Allesoverhetgebit.nl kan de A3-poster met het stappenplan gratis worden gedownload.

(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International