Patiënt steeds positiever over mondhygiënist

Search Dental Tribune

Patiënt steeds positiever over mondhygiënist

Laura van Dee

Laura van Dee

wo. 5 december 2012

Bewaar

UTRECHT - De consument heeft nog steeds een voorkeur voor de tandarts als behandelaar, maar de bekendheid met de mondhygiënist is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Als de consument ervaring heeft met de mondhygiënist, groeit het vertrouwen in diens deskundigheid. Dat valt te lezen in het rapport ‘De eerstelijns mondzorg door consumenten opnieuw bekeken’ van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). De gegevens zijn gebaseerd op een enquête onder 1500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg en zijn een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek uit 2009.

In 2009 had 37% van de dentate bevolking ervaring met een mondhygiënist en 11% met een preventieassistent. In 2012 was dat respectievelijk 44% en 13%. Behalve de ervaring met de mondhygiënist is ook het type verzekering van invloed op het vertrouwen in de expertise: aanvullend verzekerden hebben een grotere voorkeur voor de tandarts dan niet aanvullend verzekerden.

Volgens consumenten overlapt het werk van tandartsen en mondhygiënisten vooral bij periodieke controles, het verwijderen van tandsteen en/of plaque en het maken van röntgenfoto’s. De geënquêteerden waren in 2012 positiever dan in 2009 over de overdracht van het verwijderen van tandsteen en/of plaque van de tandarts naar de mondhygiënist. Ook is de voorkeur voor de mondhygiënist als uitvoerder van de periodieke controle gestegen. De consument lijkt in 2012 vaker de meerwaarde te zien van de mondhygiënist – en deels ook de preventieassistent – voor instructie over mondhygiëne.

Uit het onderzoek blijkt verder dat mondzorg, net als in 2009, voor veel consumenten een belangrijk goed is. Een aanzienlijke meerderheid heeft een aanvullende verzekering voor mondzorg en bijna iedereen heeft een vaste tandarts. De toegang tot mondzorg is goed: slechts bij 2 van de 84 respondenten die aangeven geen vaste tandartspraktijk te hebben, is er in de woonplaats geen tandarts die nieuwe patiënten aanneemt. De overige respondenten zeggen altijd of meestal terecht te kunnen bij hun eigen tandartspraktijk wanneer zij een afspraak willen.

De meeste consumenten bezoeken een tandartspraktijk waarin naast de tandarts een reguliere tandartsassistent werkzaam is. De overgrote meerderheid lijkt na afloop van het bezoek te weten wie hen behandelde.

Twee weken na de invoering van de vrije tarieven was de overgrote meerderheid van de geënquêteerden op de hoogte van de invoering. Een minderheid vond de invoering een goede zaak. Meer dan de helft vergeleek geen prijzen van tandartspraktijken met elkaar en gaf aan niet naar een andere tandarts te gaan als deze goedkoper is. Een kleine groep gaf aan juist wel praktijken te gaan vergelijken en mogelijk over te stappen van tandarts.

Ondanks dat de vrije tarieven inmiddels beëindigd zijn, is volgens het rapport de noodzaak om de opvattingen en het (potentiële) keuzegedrag van consumenten te peilen niet verdwenen: ”Juist het (kortstondige) experiment en de nodige publiciteit hieromtrent maakt het relevant om begin 2013 deze meting te herhalen. Zo kan gepeild worden of cliënten zich meer bewust zijn geworden over hun eigen mondzorggebruik, hun tandheelkundige verzekering en de prijzen voor mondzorg.” (bron: De eerstelijns mondzorg door consumenten opnieuw bekeken, NIVEL, 2012)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement