Patiënten willen geen bloedige foto’s op sociale media

Search Dental Tribune

DentaVox deed onderzoek naar de reacties van patiënten op het gebruik van sociale media door tandartsen. (foto: Pixabay/Pete Linforth)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

wo. 3 juni 2020

save

Volgens de meerderheid van de patiënten zijn beelden van bloedige procedures niet geschikt om te delen op socialmediakanalen. Dat meldt marktonderzoeker DentaVox, die onderzoek deed naar de reacties van patiënten op het gebruik van sociale media door tandartsen. Video’s, educatief materiaal en getuigenissen van patiënten werden door een groot deel van de respondenten wel gewaardeerd. Dental Tribune zet de opvallendste bevindingen op een rij.

Tandartsen die sociale media gebruiken, worden gezien als innovatief en zorgzaam voor patiënten
Uit het onderzoek blijkt dat 97% van de respondenten voorstander is van het gebruik van sociale media door mondzorgprofessionals. Tandartsen die gebruik maken van sociale media worden gezien als innovatief. Daarnaast beschrijft 35% van de patiënten tandartsen die actief zijn op sociale media als zorgzaam voor patiënten. Het is onduidelijk waarom patiënten het gebruik van sociale media associëren met het imago van een zorgzame mondzorgprofessional. Een mogelijke verklaring kan zijn dat patiënten handige educatieve berichten over mondgezondheid in verband brengen met de activiteiten van de tandarts op sociale media.

Tandartsen die geen sociale media gebruiken, worden gezien als traditioneel
Bijna de helft van de respondenten beschouwt tandartsen die geen sociale media voor professionele doeleinden gebruiken als traditioneel. Gezien dit resultaat lijkt het erop dat de perceptie van patiënten van moderne tandheelkundige zorg ook kan worden beïnvloed door niet-behandelingsgerelateerde aspecten.

35% van de respondenten vindt Facebook cruciaal voor het succes van tandartsen
Voor meer dan een derde van de deelnemers aan de enquête is Facebook hét socialmediaplatform waar tandartsen niet zonder kunnen, gevolgd door Instagram (18%). Ook is het opmerkelijk is dat TikTok, dat door 8% van de respondenten wordt genoemd, LinkedIn heeft overtroffen als belangrijk platform.

De populariteit van Facebook sluit goed aan bij haar positie als meest gebruikte socialmediawebsite ter wereld. Eerdere studies geven aan dat tandartsen het belang ook erkennen. Bij de andere platforms is dit echter niet het geval. Uit onderzoek – uitgevoerd in 2018 - blijkt namelijk dat LinkedIn en Twitter populairder zijn bij tandartsen dan Instagram.

63% van de patiënten vindt dat bloedige foto's geen plaats moeten hebben op socialmediakanalen van tandartsen
Het is niet ongebruikelijk om op sociale media bloederige beelden te delen van ingewikkelde procedures en kaakchirurgie. Zelfs als ze bedoeld zijn om een ​​hoog niveau van professionaliteit te tonen, zijn de respondenten beslist: voor de meerderheid van de deelnemers mag dit soort inhoud nooit worden gedeeld door tandartsen.

Video's (58%), educatief materiaal (52%) en getuigenissen van patiënten (47%) hebben de voorkeur
De populariteit van filmpjes bij patiënten komt overeen met de opkomst van videoweergaven in het algemeen. Ook mondgezondheidstips en bewustmakingsmateriaal mogen volgens de respondenten de sociale media van de tandarts domineren. Hieruit kan geconstateerd worden dat patiënten publicaties verwachten die nuttig zijn voor hun welzijn. Daarnaast is opmerkelijk dat bijna de helft van de respondenten van mening is dat getuigenissen van patiënten tot de belangrijkste inhoud op de socialmediakanalen van de tandarts behoren.

(bron: DentaVox)

DentaVox Social media Tandartsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement