DT News - Netherlands - Peiling KIMO: richtlijn over antibiotica is het meest gewenst

Search Dental Tribune

Peiling KIMO: richtlijn over antibiotica is het meest gewenst

Aanleiding voor de peiling was het nog onbepaalde onderwerp voor de 12de klinische praktijkrichtlijn uit het meerjarenprogramma van het KIMO. (foto: Pixabay/Jerzy Górecki)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 8 oktober 2019

Bewaar

Uit een onlangs gehouden peiling onder mondzorgprofessionals is gebleken dat risico’s van antibiotica in de tandartsenpraktijk onder mondzorgprofessionals het meest is gewenst als onderwerp voor de 12de klinische praktijkrichtlijn van het KIMO (Kennisinstituut Mondzorg).

Aanleiding voor de peiling was het nog onbepaalde onderwerp voor de 12de klinische praktijkrichtlijn uit het meerjarenprogramma van het KIMO. De leden van het KIMO hadden eind 2018 de wens uitgesproken om voor de bepaling van het onderwerp een peiling te houden bij de beroepsgroepen van mondzorgverleners. Ter voorbereiding hiervan heeft de Richtlijn Advies Commissie van het KIMO in nauwe samenwerking met ACTA en KNMT op basis van eerdere peilingen een voorselectie van tien onderwerpen gemaakt.

De peiling is tussen 20 juni en 15 juli 2019 uitgevoerd via KBA Nijmegen door het Centraal Administratiepunt Peilstations via een online enquête waarvoor in totaal 1500 mondzorgprofessionals zijn benaderd. Iedere respondent kreeg de mogelijkheid één onderwerp te kiezen uit de lijst van tien onderwerpen. Het KIMO heeft de beschikking gekregen over geanonimiseerde uitkomsten. De respons bedroeg 16,1%.

De voorbereidingscommissie van de richtlijn gaat binnenkort van start onder leiding van beoogd voorzitter van de richtlijnontwikkelcommissie prof. dr. Fred Rozema (ACTA). Het KIMO is voornemens in november een Invitational Conference  te organiseren voor de inventarisatie en prioritering van de knelpunten, die de basis zullen vormen van de nieuwe richtlijn.

(bron: KIMO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement