DT News - Netherlands - Podcast: Is taakherschikking de juiste strategie om de mondzorg te verbeteren?

Search Dental Tribune

Podcast: Is taakherschikking de juiste strategie om de mondzorg te verbeteren?

Reinier van de Vrie, Manon van Splunter en Bert Vrijhoef (foto: Imelda van de Wardt).
Imelda van de Wardt

Imelda van de Wardt

do. 26 augustus 2021

Bewaar

Op 1 juli 2020 ging het experiment taakherschikking en verzelfstandiging van bevoegdheden in de mondzorg van start. Mondhygiënisten die aan de voorwaarden voldoen en zich hebben ingeschreven in het BIG-register mogen vanaf dan zelfstandig, zonder opdracht van een tandarts primaire caviteiten behandelen, verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken. In opdracht van het ministerie van VWS monitort Maastricht UMC+ het experiment. Hoe verloopt het experiment na ruim een jaar? En wat valt er te vertellen over de tussentijdse evaluatie?

De taakherschikking in de mondzorg is al lange tijd onderwerp van scherpe discussies. Voorzitter van NVM-mondhygiënisten Manon van Splunter betreurt de vaak negatieve reacties: “Het is jammer dat er vooral gedacht wordt in drempels en bezwaren, in plaats van te benadrukken welke toegevoegde waarde een geregistreerd mondhygiënist in je praktijk kan zijn voor de mondzorg.” Het taakherschikkingsexperiment gaat niet over de uitbreiding van het aantal handelingen van de mondhygiënist, maar over het toekomstbestendig organiseren van de mondzorg, vindt Bert Vrijhoef, voorzitter van de onderzoeksgroep van Maastricht UMC+. Maar is taakherschikking de juiste strategie om de mondzorg te verbeteren? In de achtste aflevering van de podcast Mondzaken praat hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland Reinier van de Vrie hierover met Manon van Splunter en Bert Vrijhoef. Een gesprek over de kwaliteit van zorg, inmenging van de klankbordgroep en het draagvlak.

Mondhygiënisten die geïnteresseerd zijn om mee te doen met het experiment kunnen nog steeds instappen.

Mondzaken is te beluisteren op onder meer Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement