Dental Tribune Netherlands

“Patiënt heeft geen vertrouwen in taakherschikking mondzorg”

By Ben Adriaanse
October 05, 2016

AMSTERDAM – Patiënten zijn niet te spreken over de voorgenomen taakherschikking in de mondzorg. Dat suggereert onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) dat deze week gepubliceerd werd. Zo zegt 98% van de ondervraagden, als het om boren gaat, alleen vertrouwen te hebben in de tandarts.

De ANT verweert zich al jarenlang sterk tegen de voorgenomen taakdelegatie ofwel taakherschikking in de mondzorg, vooral nu in de Tweede Kamer over het onderwerp gedebatteerd wordt. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de stellingname van de vereniging. Onderzoeksbureau Flycatcher ondervroeg ruim 1000 consumenten, willekeurig gekozen uit het eigen onderzoekspanel, en 600 tandartsen. Helaas werden in het onderzoek geen mondhygiënisten ondervraagd. 

Behalve de opmerkelijke cijfers over boren kiezen consumenten ook voor het plaatsen van verdovingen (94%) en het interpreteren van röntgenfoto’s (91%) massaal voor de tandarts en niet voor de mondhygiënist. 71% van hen vindt dat mondhygiënisten niet over de juiste opleiding beschikken om delen van het ‘tandartsvak’ over te nemen, terwijl 44% bereid is meer te betalen om door een tandarts en niet door een mondhygiënist behandeld te worden. Voor het reinigen van het gebit en het verwijderen van tandsteen krijgt de mondhygiënist overigens door 70% van de ondervraagden de voorkeur.

De tandartsvereniging benadrukt dat patiënten in de toekomst beperkt zullen worden in hun keuzevrijheid. Binnen tien jaar gaat immers een derde van de momenteel werkzame tandartsen met pensioen. Hiervoor komen deels buitenlandse tandartsen en ‘borende mondhygiënisten’ in de plaats. “Het Ministerie van VWS wil hiermee het tandartsentekort op de goedkoopst mogelijke wijze oplossen,” aldus voorzitter Jan Willem Vaartjes.

Van de ondervraagde tandartsen zou 40% borende mondhygiënisten willen toestaan als tandarts en mondhygiënist onder één dak opereren en de tandarts eindverantwoordelijk blijft. 58% ziet het helemaal niet zitten als een mondhygiënist de boor ter hand neemt. Maar liefst 89% van de tandartsen denkt dat door de taakherschikking de kwaliteit van de mondzorg zal afnemen. Wat dat laatste betreft was ook de visie van een steekproef van mondhygiënisten interessant geweest, maar deze beroepsgroep werd niet in het onderzoek meegenomen. Door het slechts benadrukken van het (uiteraard ietwat subjectieve) gezichtspunt van tandartsen is het niet onlogisch dat de opinies van mondzorgprofessionals in de 'beoogde' richting wijzen.

Vaartjes ziet in de resultaten de bevestiging dat de samenwerking binnen de mondzorg onder druk komt te staan door de beoogde taakherschikking. “Laat tandartsen en mondhygiënisten beide doen waar ze goed in zijn. De ANT concludeert op basis van deze gegevens dat niet taakherschikking de oplossing is, maar meer tandartsen en inzetten op nog betere samenwerking in de mondzorg, met de tandarts als eindverantwoordelijke. Alleen dan krijgt de consument waar hij recht op heeft: mondzorg van uitstekende kwaliteit.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 9, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International