DT News - Netherlands - Pijn in kauwspieren gevolg van overbelasting

Search Dental Tribune

Pijn in kauwspieren gevolg van overbelasting

Michail Koutris.
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

wo. 30 oktober 2013

Bewaar

AMSTERDAM – Het ontrafelen van de oorzaken van pijn door temporomandibulaire disfunctie (TMD) kan helpen om de kwaliteit van de behandeling van TMD-patiënten te verbeteren. Een correcte diagnose is zelfs cruciaal om onnodige of verkeerde behandelingen te voorkomen en patiënten de beste behandeling te kunnen bieden. Dat blijkt uit het proefschrift van Michail Koutris (ACTA), waaruit ook naar voren komt dat overbelasting van de kauwspieren tot pijnklachten kan leiden.

Pijn aan het bewegingsapparaat van het kauwstelsel valt onder de parapluterm TMD en komt bij ongeveer 10% van de bevolking voor, vooral bij vrouwen. Om de mogelijke oorzaken en gevolgen van TMD-spierpijn te onderzoeken, wekte Koutris bij gezonde proefpersonen tijdelijk TMD-pijn in de kauwspieren op. Dat deed hij door de spieren zware arbeid te laten verrichten. De ‘opgewekte spierpijn’ bleek gepaard te gaan met een verlaagde drukpijndrempel van de kauwspieren, een verkleinde maximale mondopening en een verlaagde maximale bijtkracht. Dit zijn kenmerken die TMD-patiënten ook vaak vertonen. De kaaksluitreflex bleek ongevoelig voor de opgewekte spierpijn.

TMD-pijn kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Koutris onderzocht daarom ook welke diagnostische tests het beste de aanwezigheid van TMD-pijn voorspellen. Niet de veel gebruikte palpatietests van de kauwspieren voorspelt het beste of de patiënt TMD-pijn heeft of niet, zo ontdekte Koutris, maar de statische en dynamische functietesten, in combinatie met het concept van ‘bekende pijn’.

Koutris promoveerde maandag 28 oktober op zijn proefschrift ‘Masticatory muscle pain – causes, consequences, and diagnosis’. (bron: ACTA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement