Dental Tribune Netherlands

Slaapapneu mogelijk risicofactor voor covid-19

By Dental Tribune International
January 25, 2021

TURKU, FINLAND – Tijdens de eerste golf van de coronapandemie was het aantal ziekenhuisopnames voor SARS-CoV-2-infecties in Finland relatief laag vergeleken met de rest van de wereld. Aangezien ziekenhuizen niet overbelast waren met (IC-)patiënten, hadden onderzoekers de tijd om covid-19 en relaties met andere ziekten nader te onderzoeken. Zo gingen onderzoekers van Turku University Hospital en University of Turku de relatie tussen covid-19 en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) na. De bevindingen tonen aan dat OSAS een risicofactor kan zijn voor SARS-CoV-2-infectie en dat OSAS-patiënten heftiger symptomen kunnen ondervinden bij besmetting.

Bij OSAS wordt de luchtstroom gedeeltelijk of geheel belemmerd tijdens de slaap, wat resulteert in zowel een verlaagd zuurstofniveau in het bloed als een tijdelijke onderbreking van de ademhaling. De aandoening wordt onder andere gekenmerkt door extreme vermoeidheid en luidruchtig of frequent snurken. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat OSAS vaker voorkomt bij mannen dan vrouwen en dat de kans op het syndroom groter is bij hogere leeftijd en obesitas. Volgens een onderzoek dat vorig jaar in The Lancet is gepubliceerd, hebben wereldwijd 936 miljoen volwassenen (30-69 jaar) milde tot hevige OSAS en 425 miljoen volwassenen (30-69 jaar) gemiddelde tot hevige OSAS. Volgens dezelfde bron is de prevalentie het hoogst in China, gevolgd door de Verenigde Staten, Brazilië en India.

Zoals op de website van Sleep Foundation.org staat vermeld, kan onbehandelde OSAS, aangezien het de zuurstofbalans in het lichaam beïnvloedt, het risico op verschillende typen cardiovasculaire problemen verhogen. De gevaren zijn onder andere hoge bloeddruk, hartaanval, hartziekte en beroerte. In een recent onderzoek is OSAS interessant genoeg ook gelinkt aan de ziekte die sinds 2020 de wereld teistert: covid-19.

Covid-19 is gelinkt aan verschillende ziektes en heeft zowel fysiek als mentaal invloed. Veel gezonde mensen zijn bang om geïnfecteerd te worden met SARS-CoV-2, omdat de gevolgen voor de gezondheid per persoon verschillen. Mensen met medische aandoeningen, zoals diabetes of ontstekingsziekten waaronder parodontitis, hebben een verhoogd risico op een ernstig beloop van de ziekte.

Volgens het onderzoek telde Zuidoost-Finland in totaal 278 SARS-CoV-2-infecties in de lente van 2020, tijdens de eerste golf van de pandemie. Tegen 3 mei waren 28 van deze patiënten opgenomen op de intensive care in Turku University Hospital. Onderzoekers hebben bekeken welke risicofactoren de kans op een ernstig beloop van covid-19 verhogen. “De aanleiding van het onderzoek was de behoefte aan real-time informatie over covid-19,” aldus eerste auteur dr. Thijs Feuth, longarts in het Turku University Hospital. “We merkten al snel op dat een aantal coronapatiënten slaapapneu had.”

Uit de resultaten bleek dat maar liefst 29% van de geïncludeerde IC-patiënten gediagnostiseerd was met OSAS. Dat getal is significant omdat, volgens de onderzoekers, maar 3,1% van de totale populatie van zuidwest-Finland op dit moment wordt behandeld voor OSAS. Alhoewel de omvang van het onderzoek klein was, zei Feuth dat de resultaten aantonen dat slaapapneu als een risicofactor voor een ernstig beloop van covid-19 mag worden beschouwd. “Het is waarschijnlijk dat een coronapatiënt die slaapapneu heeft, ziekenhuiszorg nodig zal hebben. Slaapapneu leidt in veel gevallen tot een ernstig beloop van covid-19,” legde Feuth uit.

Verder onderzoek

Vergelijkbare onderzoeken moeten nader licht werpen op de connectie tussen de twee ziekten. Het is bewezen dat covid-19 en OSAS comorbiditeit delen met obesitas, hypertensie en diabetes mellitus type 2, welke allemaal risicofactoren zijn voor een ernstig beloop van covid-19. Gezien deze comorbiditeiten wordt in februari 2021 een systematic review gepubliceerd die het grote belang benadrukt van CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-therapie  voor met SARS-CoV-2 geïnfecteerde OSAS-patiënten.

De auteurs van de systematic review schreven dat het in de meerderheid van de geanalyseerde onderzoeken onmogelijk was om te determineren of OSAS simpelweg een comorbiditeit is die geassocieerd is met covid-19-morbiditeit en -mortaliteit, of dat het een onafhankelijke risicofactor is voor ernstige covid-19. “In de toekomst is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden herzien, zodat de beste methodes voor diagnose en behandeling van slaapafwijkingen kunnen worden ontwikkeld in tijden van pandemie,” staat in de review.

Alhoewel nog weinig bekend is over de connectie tussen OSAS en covid-19, stellen de auteurs dat patiënten die zowel met OSAS als covid-19 zijn gediagnostiseerd, maar nog steeds op behandeling wachten, prioriteit verdienen om de mogelijke gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te verminderen.

Het onderzoek door Turku University Hospital en the University of Turku, genaamd ‘Is sleep apnea a risk factor for Covid-19? Findings from a retrospective cohort study’, is op 22 oktober 2020 gepubliceerd in Sleep Medicine and Disorders: International Journal.

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International