Dental Tribune Netherlands

‘Teledentistry’ volgens onderzoek waardige vervanger voor fysiek eerste consult

By Brendan Day, Dental Tribune International
October 27, 2021

LONDEN, UK – De covid-19-pandemie heeft in verschillende sectoren geresulteerd in het wijdverspreide gebruik van videobellen, en de tandheelkunde is daarin geen uitzondering. Een nieuw onderzoek toont aan dat teledentistry (een digitale tandheelkundige afspraak door middel van videobellen) relatief veel geaccepteerd wordt door tandartsen en patiënten en grotendeels gezien wordt als rendabel alternatief voor fysieke tandheelkundige controles.

Het onderzoek werd geleid door een interdisciplinair team van parodontologen en psychologen van het King’s College in Londen, die de instellingen van tandheelkundige professionals en van patiënten tegenover teledentristy en de manieren waarop dit kan worden verbeterd hebben gemeten. 228 deelnemers hebben zowel voor aanvang als na afloop van videoconsulten die plaatsvonden tussen 1 juli en 14 december 2020 een vragenlijst ingevuld.

De uitkomsten lieten zien dat 75,7% van de patiënten het erover eens was dat ze zich comfortabel voelden bij het deelnemen aan een tandheelkundig consult via video, nog meer dan bij het bijwonen van een tandheelkundige controle in de praktijk. Bijna 80% van de patiënten stelde dat ze het videoconsult zou aanraden, en waar 77,4% van alle respondenten voor aanvang van de digitale afspraak stelde dat ze videoconsulten extreem of enigszins nuttig vonden, steeg dit percentage na afloop van de videoafspraken naar 87,1%.

Tussen de percepties van de verschillende tandheelkundige specialisten waren enkele duidelijke verschillen aan te wijzen over de behulpzaamheid van teledentistry - percepties die veranderden als de afspraak eenmaal plaats had gevonden. Waar 23,5% van de parodontologen vóór de videoafspraak geloofde dat een dergelijk consult niet nuttig zou zijn, beoordeelde 35,2% de digitale afspraak na afloop als onnuttig. In contrast daarmee staan de restauratief specialisten: 76,9% van hen was er voor aanvang van de videoafspraak van overtuigd dat een virtuele controle onnuttig zou zijn, maar na afloop van de afspraak daalde dit percentage tot 30,8% en gaf 38,5% toe dat het consult inderdaad behulpzaam was geweest.

“Nu mensen vaak vanuit huis werken en minder naar de stad reizen, kunnen online afspraken een oplossing zijn voor een druk werkschema, en bovendien een manier om social distancing in ziekenhuizen te behouden,” stelde prof. Luigi Nibali, directeur van het postdoctorale parodontologieprogramma aan King’s College en hoofdauteur van het onderzoek, in een persbericht.

“Patiënten zijn ook in staat om eerder toegang te krijgen tot gezondheidszorg, om specialistische zorg te krijgen, om de tijd die vrij genomen moet worden van het werk te minimaliseren en om lange reistijden voor consulten te verminderen,” voegde hij toe.

Coauteur dr. Payvand Mehadji wees erop dat tandheelkundige professionals op dezelfde wijze voordelen kunnen ervaren van digitale consulten. “Voor clinici heeft teledentistry het potentieel om verwijzingen te triëren en om lange wachtlijsten te verkorten,” zei Mehadji.

Daar voegde zij aan toe: “Het is gebleken dat videoafspraken in de tandheelkunde kosteneffectiever zijn dan fysieke klinische consulten. Door patiënten gerust te stellen, instructies te geven voor een goede mondhygiëne en een vervolgvideoconsult te plannen om het probleem opnieuw te bespreken, is het mogelijk om het aantal afspraken dat face-to-facecontact vereist te verlagen.”

Het onderzoek, getiteld ‘Patients’ and dentists’ perceptions of tele-dentistry at the time of COVID-19. A questionnaire-based study’ is online gepubliceerd op 13 augustus 2021 in Journal of Dentistry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International