Dental Tribune Netherlands

Verband ongediagnosticeerde glucosestoornissen en parodontitis

By Dental Tribune International
July 09, 2019

STOCKHOLM, ZWEDEN – Interdisciplinaire communicatie tussen zorgverleners is van steeds groter belang. Recent onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met glucosestoornissen een hoger risico hebben op zowel hartinfarcten als parodontitis. Volgens onderzoekers moet deze bevinding diabetesspecialisten aanmoedigen om de mondgezondheid van hun patiënten te laten controleren en nauwer samen te werken met tandartsen.

“Onze bevindingen wijzen erop dat dysglycemie een belangrijke risicofactor is bij zowel ernstige parodontitis als een hartinfarct en dat de combinatie van ernstige parodontitis en onontdekte diabetes het risico op een hartinfarct vergroot,” vertelt dr. Anna Norhammar, hoofdauteur en tevens cardioloog en universitair adjunct-hoogleraar aan het Karolinska Institutet’s Department of Medicine.

Het onderzoek betreft een samenwerking tussen cardiologen en tandartsen. Er werd gebruik gemaakt van gegevens uit het PAROKRANK-onderzoek (parodontitis en de relatie daarvan met coronaire hartziekten). Deze gegevens hadden betrekking op 805 patiënten met hartinfarcten uit 17 Zweedse cardiologiecentra, die gezamenlijk 805 controles ondergingen. De patiënten werden ingedeeld op leeftijd, geslacht en postcode. De parodontale status van de patiënten werd beoordeeld aan de hand van röntgenfoto’s en hun dysglycemische status met een glucosetolerantietest.

Deelnemers met een eerdere diabetesdiagnose werden uitgesloten van het onderzoek. In totaal bleven er 712 patiënten met 731 controles over. De glucosestatus werd verdeeld in drie categorieën: normaal, verlaagde glucosetolerantie en onlangs gediagnosticeerde diabetes. Er werden vergelijkingen gemaakt na correctie van leeftijd, geslacht, rookgewoonten, opleiding en burgerlijke staat. De resultaten toonden aan dat ongediagnosticeerde glucosestoornissen, waaronder diabetes en verminderde glucosetolerantie, verband hielden met een myocardiaal infarct en ernstige parodontitis. Ook kwam het ongeveer twee keer zo vaak voor dat patiënten met een myocardinfarct kampten met ongediagnosticeerde dysglycemie.

“Veel mensen bezoeken regelmatig de tandarts en misschien is het de moeite waard om routinematig bloedsuikertesten uit te voeren bij patiënten met ernstige parodontitis om zo diabetespatiënten te ondervangen,” merkt Norhammar op.

Het onderzoek, getiteld ‘Undetected dysglycemia an important risk factor for two common diseases myocardial infarction and periodontitis: A report from the PAROKRANK study’, werd op 10 juni 2019 online gepubliceerd in Diabetes Care.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International