Verontwaardiging over inkorten tandheelkundeopleiding naar vijf jaar

Search Dental Tribune

Verontwaardiging over inkorten tandheelkundeopleiding naar vijf jaar

Foto: (Canva/kasto)
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

di. 27 juni 2023

Bewaar

UTRECHT – Het kabinet overweegt de opleiding Tandheelkunde in te korten van zes naar vijf jaar om jaarlijks meer tandartsen op te leiden. Door de opleiding in te korten, kunnen naar verwachting vijftig extra studenten per jaar worden opgeleid zonder veel extra kosten. De opleidingen Tandheelkunde en de KNMT reageren kritisch op het plan.

Nu telt Nederland 10.200 tandartsen, van wie over tien jaar 42 procent gepensioneerd is. Om de huidige en toekomstige tekorten het hoofd te bieden, adviseert het Capaciteitsorgaan het kabinet al jaren om meer tandartsen op te leiden. In het Capaciteitsplan 2024-2027, dat het Capaciteitsorgaan afgelopen januari uitbracht, adviseert het orgaan om het aantal opleidingsplekken te verhogen van 243 naar 375.

Door de opleiding in te korten kunnen er meer studenten worden opgeleid, maar niet het adviesaantal van 375. Zo’n grote uitbreiding naar wil het kabinet niet vanwege de hoge kosten, laten bronnen aan RTL Nieuws weten. RTL Nieuws schrijft dat VVD-Kamerlid Jacqueline van de Hil verheugd reageert: “Als dit klopt, dan ben ik heel blij, want de VVD vraagt hier al heel lang om. Zo krijgen we namelijk sneller meer tandartsen, die we hard nodig hebben.”

In de beslisnota als reactie op het Capaciteitsplan laten minister Kuipers (VWS), Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Dijkgraaf (OCW) weten dat het kabinet het aantal opleidingsplekken voor Geneeskunde wil verlagen om financiële middelen vrij te maken voor extra opleidingsplekken Tandheelkunde. De inkorting van de opleiding en de verlaging van het aantal Geneeskundeplekken zijn beide nodig om toe te werken naar het minimumadvies van het Capaciteitsorgaan van 345 opleidingsplekken Tandheelkunde.

Tandheelkundeopleidingen reageren verontwaardigd op de beslissing van het kabinet om de opleiding in te korten. “Dit plan lijkt de mondzorg nog verder te marginaliseren,” laat Etienne Verheijck, directeur Onderwijs bij ACTA, weten aan universiteitskrant Folia. Henri Lohr, hoofd van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG, laat in een UMCG-nieuwsbericht weten dat hij het een slecht idee vindt. “Goedkoop is duurkoop,” stelt hij. Volgens de Europese opleidingseisen is een opleiding van vijf jaar toegestaan, maar “dat zul je terugzien in de kwaliteit,” zegt Lohr. Ook een woordvoerder van de KNMT laat weten dat het “vanzelfsprekend een slecht idee” is.

Het is nog onduidelijk wanneer de opleidingsduur wordt ingekort. Het kabinet zou eerst in gesprek willen met de KNMT hierover. In 2024 zal Tandheelkunde 259 opleidingsplekken hanteren, hetzelfde aantal als in 2023. Naast het inkorten van de opleiding kijkt het kabinet ook naar opties voor verbetering van de regionale spreiding van tandartsen. Een extra opleiding in Rotterdam blijft een mogelijkheid hiervoor.

Bronnen: Tweede Kamer, RTL Nieuws, Folia, UMCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement