“Orthodontist informeert patiënt onvoldoende”

Search Dental Tribune

“Orthodontist informeert patiënt onvoldoende”

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Presentator Teun van de Keuken van het tv-programma De Monitor. (foto: NCRV/De Monitor)
Marieke Epping

By Marieke Epping

do. 30 april 2015

save

HILVERSUM – Orthodontisten geven te weinig informatie over hun behandelingen en de kosten daarvan. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Consumentenbond en tv-programma De Monitor onder bijna 600 ouders van orthodontische patiënten. Meer dan de helft van de respondenten zegt van de orthodontist geen keuze te hebben gekregen tussen verschillende behandelopties. Een kwart heeft zelfs geen offerte gekregen, terwijl dit verplicht is.

Eind maart wijdde het onderzoeksjournalistieke programma De Monitor al een uitzending aan de kosten voor orthodontie. Zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rapporteerden een flinke stijging in kosten voor orthodontie, terwijl de tarieven hiervoor juist waren teruggeschroefd. De orthodontisten kwamen in deze uitzending niet gunstig voor het voetlicht . Vervolgens startte De Monitor in samenwerking met de Consumentenbond het Meldpunt Orthokosten. Ook dit Meldpunt gaf dus een weinig florissant beeld.

De eerdere verklaring van de orthodontisten, bij monde van René Noverraz van de KNMT, was dat patiënten massaal voor duurdere beugels kiezen. Van de 600 ouders van beugeldragers die reageerden, zegt echter 57% nooit een keuze tussen behandelopties voorgelegd te hebben gekregen. 70% geeft aan dat er überhaupt geen informatie over het behandeltraject wordt gedeeld door de orthodontist. Ook het vooraf bespreken van de kosten wordt gemist. Het geven van een offerte voor de behandeling wordt gestart is verplicht volgens de richtlijnen van de NZa, maar een kwart van de respondenten zegt deze nooit te hebben gekregen. De wel verstrekte offertes geven vaak slechts een ruwe schatting van materiaalkosten, zonder specificaties.

Noverraz vertelde De Monitor in een reactie op de resultaten “teleurgesteld” te zijn. De KNMT-woordvoerder geeft aan dat de vereniging gaat werken aan betere informatievoorziening door orthodontisten en intern scherper gaat controleren op het naleven van de regels, zoals de verplichte offerte. De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) liet weten dat “elke klacht er één te veel is”. De vereniging wil in haar jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder 11.000 patiënten nagaan of het door De Monitor geschetste beeld representatief is. Daarnaast wijst de NVvO op de eigen richtlijn, waarin staat dat een orthodontist zijn patiënt vooraf een behandelplan en begroting moet geven en verschillende behandelopties moet voorleggen. “Elke patiënt heeft daar recht op,” aldus de vereniging in een schriftelijke reactie.

De NZa zegt “een stevig gesprek met de orthodontisten te gaan voeren” naar aanleiding van de bevindingen van De Monitor en de Consumentenbond. De zorgautoriteit overweegt actie te ondernemen, zoals een verplichting voor orthodontisten om alle verschillende beugel-opties op hun website te vermelden, maar treedt eerst in overleg met de beroepsgroep zelf.

De uitzending van zondag 26 april is terug te zien op de website van De Monitor (demonitor.ncrv.nl). Daar staan ook de volledige reacties van de beide beroepsorganisaties, evenals een overzicht van de reacties die binnenkwamen op het Meldpunt Orthokosten.
(bron: De Monitor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement