Dental Tribune Netherlands

Vrijwel alle mondzorgpraktijken volgen advies op

By Reinier van de Vrie
March 23, 2020

UTRECHT – Wat voor consequenties heeft de coronacrisis voor het werk van mondhygiënisten? De Week van de Mondhygiënist half maart moest worden geannuleerd. En in overleg met de andere koepels van beroepsverenigingen adviseerde NVM-mondhygiënisten praktijken alleen voor spoedeisende hulp open te stellen.

Desgevraagd geeft NVM-voorzitter Manon van Splunter 19 maart aan dat het advies er in de praktijk op neerkomt dat praktijken voor mondhygiëne zo goed als allemaal beter kunnen sluiten. Spoedeisende hulp wordt in die praktijken namelijk niet verleend. Mondhygiënisten kunnen ter ondersteuning mogelijk wel ingezet worden bij ernstige paroproblematiek in een spoedsituatie.

Samen met de andere koepels ANT, KNMT en ONT heeft NVM-mondhygiënisten minimaal één keer per week – telefonisch – overleg over de coronacrisis. De inschatting van dat overleg is dat negentig procent van alle mondzorgpraktijken het advies opvolgt om tot 6 april de praktijkdeuren gesloten te houden voor reguliere zorg. Van Splunter denkt dat dat erg verstandig is, zeker omdat VWS en IGJ het advies onderschrijven. Ze gaat ervan uit dat de gesloten praktijken voor inkomstenderving ook een beroep kunnen doen op het pakket economische noodmaatregelen van de overheid.

De koepels hopen dat de situatie voldoende onder controle wordt gebracht zodat de praktijken op 6 april weer open kunnen als men de juiste maatregelen in acht neemt: de vastgestelde regels voor infectiepreventie (met wellicht een aanscherping), geen behandeling van risicopatiënten en geen behandelingen door behandelaars met griepverschijnselen. Voor de mondzorgpraktijken lijken er volgens Van Splunter voldoende desinfectiematerialen en mondkapjes beschikbaar te komen nu de overheid de belemmeringen in de logistiek voor distributie probeert op te lossen.

Ze is overigens blij dat sluiting van praktijken niet dwingend is opgelegd door de overheid. Dat geeft de mogelijkheid om naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid van mondzorgverleners te handelen.

De achtste Week van de Mondhygiënist, die van 16 tot en met 22 maart, plaats zou vinden is geannuleerd. De vouchers van Elmex die mondhygiënisten voor consumenten beschikbaar konden stellen voor twee actieproducten bij de Etos blijven nu geldig tot in ieder geval maandag 20 juli 2020.

1 Comment

  • JBJ van den Bosch says:

    Van Splunter weet het blijkbaar! Niet dus. En wat een blijk van onderschatting van het Corona probleem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International