Welke medicatiegegevens kunnen praktijken overdragen?

Search Dental Tribune

Welke medicatiegegevens kunnen praktijken overdragen?

(foto: Canva/brijith vijayan)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

zo. 17 oktober 2021

Bewaar

UTRECHT – De eerste van drie pilots met digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen apotheek en tandartspraktijk is gestart in Nijmegen. De pilots zijn bedoeld als voorbereiding op het volledig uitrollen van digitale medicatie-overdracht in de zorg. Uit de pilot moet blijken wat er voor een tandartspraktijk nodig is om het opvragen van medicatiegegevens mogelijk te maken en waar nog knelpunten bestaan.

Uitvoering van de pilot is in handen van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), in samenwerking met de KNMT, de apothekerskoepel Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Patiëntenfederatie Nederland.

De pilots komen voort uit het programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’, dat zich inzet voor complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens binnen verschillende zorgsectoren. Om dit te realiseren zouden tandartspraktijken in de toekomst aangesloten moeten zijn op het Landelijk Schakel Punt (LSP), dat verantwoordelijk is voor het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverleners.

Het implementeren van een nieuwe groep zorgverleners in het LSP heeft tijd en testen nodig. Tijdens het experiment wordt informatie uit het eigen Tandarts Informatie Systeem met opzet niet beschikbaar gesteld, om de werking van het LSP zo accuraat mogelijk te testen. Wel is Vertimart, leverancier van een tandartsinformatiesysteem, betrokken bij de mondzorgpilots.

Om het LSP te gebruiken, moeten de tandartspraktijken aan een aantal voorwaardes voldoen, zoals het naleven van de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ), het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen en het registreren als UZI-abonnee. Uit de knelpunteninventarisatie tijdens de pilot moet blijken welke problemen van de digitale medicatie-uitwisseling zich voordoen bij het implementeren in de praktijkprocessen en bij het naleven van de maatregelen.

Het huidige pilotonderzoek wordt uitgevoerd op kleine schaal in de Nijmeegse tandartspraktijk De Oversteek en in twee apotheken. Na deze pilot wordt ook nagedacht over de betekenis van de digitale medicatieoverdracht voor het behandelplan.

(bron: KNMT.nl, samenvoormedicatieoverdracht.nl)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement