Dental Tribune Netherlands

FTWV wil onafhankelijk KIMO

November 04, 2020

UTRECHT – Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) dat klinische richtlijnen voor de mondzorg ontwikkelt, zou een onafhankelijk kwaliteitshuis voor de mondzorg moeten worden. Richtlijnen over klinische beslissingen moeten onafhankelijk van het beroepsbelang worden opgesteld. Als daar ook maar enige twijfel over kan bestaan, schaadt men het imago van de mondzorg. Daarom moet het KIMO als onafhankelijk instituut naast KNMT/ANT en Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) staan. Dat laat de FTWV weten bij monde van voorzitter Sonja Kalf.

Sinds 2016 vormen de KNMT, ANT en FTWV, drie initiatiefnemers van het KIMO, de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KIMO. Het KIMO bevindt zich in een cruciale fase nu er statutair vóór 31 december een nieuwe governance structuur moet zijn. Overleg hierover liep vast. Ondanks het gedeelde belang voor de mondzorg kon geen consensus worden bereikt. De FTWV juicht het toe dat de Raad van Toezicht van het KIMO, waarin drie vertegenwoordigers van de initiatiefnemers zitting hebben, het op zich heeft genomen deze impasse te doorbreken. De FTWV heeft er vertrouwen in dat deze ‘drie wijzen’ met een gebalanceerd voorstel voor een KIMO 2.0 zullen komen, zodat dit in de ALV van het KIMO in december kan worden vastgesteld.

Kalf: “Het wordt tijd dat het praten over de governance voorbij is. Er is werk aan de winkel: het maken van richtlijnen is één ding, het implementeren is een klus waar alle betrokkenen, KIMO, KNMT, ANT, FTWV én individuele tandartsen zich voor moeten inzetten, in gezamenlijkheid, in het belang van de mondzorg.”

(bron: FTWV)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International