IGZ sluit tandartspraktijk in Ridderkerk

Search Dental Tribune

IGZ sluit tandartspraktijk in Ridderkerk

Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 3 juni 2014

Bewaar

RIDDERKERK – De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft tandarts R.G.E.J. Wijckmans verzocht zijn deuren onmiddellijk te sluiten. In de Ridderkerkse praktijk constateerde de inspectie ernstige tekortkomingen, waardoor patiënten acuut gevaar lopen. Kort na het bevel maakte de IGZ bekend het aantal onverwachte bezoeken het afgelopen jaar flink te hebben opgeschroefd.

In het verleden werd de inspectie nog weleens muggenzifterij verweten, maar daarvan is in dit geval geenszins sprake. Het lijvige rapport toont aan dat Wijckmans de voorschriften voor fatsoenlijke praktijkvoering stelselmatig aan zijn laars lapte. Bij een onaangekondigd bezoek, dat volgde op een melding van de plaatselijke brandweerpost, vond de inspectie in de praktijk een groot aantal (steriele) materialen waarvan de houdbaarheidsdatum verlopen was. Er was geen scheiding tussen schoon en vuil in de ruimte voor desinfectie en de werkruimtes werden niet vaak genoeg gereinigd.

De waslijst aan gebreken gaat nog veel verder. Op het gebied van radiologie werd geconstateerd dat de KEW-dossiers veel te weinig informatie bevatten. Ook waren niet de vereiste diploma’s in huis om röntgenopnamen te maken. Een steekproef van de patiëntendossiers wees onder meer uit dat er geen tandheelkundige en medische anamnese werd opgeslagen en er ook bij ingrijpende behandelingen geen behandelplan werd opgesteld. Er waren geen duidelijke afspraken met de spoedgevallendienst en de praktijk heeft geen eigen website. Verder was geen sprake van intercollegiale toetsing, certificering, protocollen of een kwaliteitsbeleid en deed de tandarts niet of nauwelijks aan nascholing.

Al met al scoorde de praktijk op alle hoofdcriteria een dikke onvoldoende. Er restte de IGZ daarom weinig anders dan direct ingrijpen om de patiëntveiligheid te waarborgen. De praktijk mag pas weer open als er naar het oordeel van de inspectie verantwoorde zorg geleverd kan worden, zo liet de IGZ op 27 mei weten.

De tandarts verklaarde dat zijn focus en energie de laatste tijd niet heeft gelegen in de praktijkvoering en hij zich realiseert dat de geboden zorgkwaliteit tekortschiet. Hij wekte volgens de inspectie wel de indruk aan de richtlijnen te willen voldoen en heeft hiervoor hulp ingeschakeld. Over de termijn waarbinnen de verbeteringen doorgevoerd kunnen worden is weinig duidelijk, maar gezien de omvang van de geconstateerde gebreken blijft de praktijk vermoedelijk nog enige tijd op slot.

Deze week maakte de IGZ bekend in 2013 bijna drie keer zoveel onverwachte bezoeken te hebben gebracht als in 2012. Ook werden meer instellingen onder verscherpt toezicht geplaatst of zelfs gesloten. Steeds vaker baseert de inspectie haar bezoeken op basis van meldingen en andere signalen, zoals bij de tandartspraktijk in Ridderkerk gebeurde.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement