Nieuwe klinische praktijkrichtlijn xerostomie en hyposialie

Search Dental Tribune

Nieuwe klinische praktijkrichtlijn xerostomie en hyposialie

(foto: Canva/cottonbro van Pexels)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 28 april 2021

Bewaar

UTRECHT – Op 9 april publiceerde het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) de nieuwe klinische praktijklijn ‘Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie’. Deze nieuwe klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor tandartsen, tandarts-specialisten en mondhygiënisten en kan ook handig zijn voor andere zorgverleners.

Deze KPR gaat over het gebruik van medicamenten en de gevolgen daarvan voor de mondgezondheid door de bijwerking xerostomie en/of hyposialie. Veel ouderen hebben te maken met multimorbiditeit; ze hebben meerdere acute of chronische ziektes tegelijkertijd, waardoor ze vaak verschillende medicamenten tegelijk gebruiken (polyfarmacie). Eventuele ongewenste bijwerkingen van deze medicamenten worden weer bestreden met andere medicamenten. In de mondzorg is de meest voorkomende bijwerking xerostomie of hyposialie.

De KPR heeft onder andere betrekking op de signalering van problemen rond xerostomie en hyposialie die te maken hebben met het gebruik van medicamenten. Eventuele preventieve maatregelen worden benoemd. Ook gaat de richtlijn in op de maatregelen bij geconstateerde problemen ten gevolge van xerostomie en hyposialie die te maken hebben met het gebruik van medicamenten, en de communicatie met patiënt, apotheker en andere zorgverleners.

De KPR voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) en is dus uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De richtlijn is van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen, heeft unanieme instemming van de richtlijnontwikkelcommissie en is goedgekeurd door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO.

De volledige richtlijn is op de website van het KIMO te vinden.

(bron: KIMO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement